Disputation: Martin Grander

Tid: 2018-10-26 13:15 — 2018-10-26 15:00
Plats: Malmö universitet: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1: Hörsal C
Målgrupp: Alla intresserade

Martin Grander disputerar i Urbana studier vid Institutionen för urbana studier med avhandlingen For the benefit of everyone? The Significance of Swedish Public Housing for Urban housing inequality. Handledare är Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi, och opponent är David Clapham, professor, Real Estate and Planning, University of Glasgow. Läs mer här.