En blick in i en osäker framtid – både ekonomiskt och politiskt

Frukostmötet den 6 oktober hade fokus på hur fastighetsbranschen påverkas av regeringsskiftet, de stigande elpriserna, den stigande inflationen och andra händelser i vår omvärld. Morgonens spanare var Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Sverige och Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna Syd.

– Det vi trodde var övergående ”pandemipriser” har i och med kriget i Ukraina övergått till mer varaktiga ”Putinpriser”. Sedan invasionen av Ukraina inleddes har energipriset stigit med åtta till tio procent, sa Tomas Ernhagen.
Tomas pratade därefter kort om Riksbankens styrränteprognos. Den höjda räntan, som nu ligger på 2, 5 procent, förväntas sänkas under 2023 och 2024. Hur det ser ut 2025 är mycket osäkert. Gissningarna spänner från att räntan då ligger på allt mellan 1,75 och 6 procent.
– Riksbanken är dock förhoppningsfulla. De tror att konsumentprisindex toppar på 10 procent 2023, för att sedan gå nedåt, sa Tomas Ernhagen och fortsatte:
– Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken räknar med en mild konjunkturnedgång, att ofinansierade politiska åtgärder stöttar upp 2023 och att tillväxten är tillbaka 2024. I Sverige faller reallöner och förmögenheter just nu. Belåningen är hög och höjda räntor biter hårt. Frågan är om de höga räntorna är ett för hårt slag?

För optimistiska prognoser?
Trots räntehöjningar är dock kronan fortsatt svag, vilket Tomas menade försvårar inflationskampen. Mycket beroende på att alla centralbanker höjer räntan samtidigt.
Tomas varnade dock för att Riksbanken och Konjunkturinstitutet är för optimistiska i sina prognoser.
– Bostadsinvesteringar är en viktig del av landets totala investeringar. Det finns därför en risk för ett kraftigt fall. Byggkostnader och räntor ökar, medan priserna på bostadsrätter och villor faller lika kraftigt. Vi har också ett dysfunktionellt hyresförhandlingssystem, sa han och avslutade: 
– Står vi inför en ny kris likt den vi upplevde på 1990-talet? Bostadsmarknadens parter bär ansvaret för hyresrättens framtid. Om vi vill ha många och väl underhållna hyresrätter måste driftsnettona stärkas. Kostnaderna kan inte fortsätta att öka i snabbare takt än intäkterna. 

Osäker politisk arena
Därefter lämnade han över till Magnus Hulthe Andersson, som gav oss sin syn på vad som kommer att hända vid det stundande regeringsskiftet. För den politiska arenan är minst lika osäker som den ekonomiska.
– Ulf Kristersson behöver en välvillig riksdag för att få igenom sin politik. Handlingskraft är viktig och jag tror att stödåtgärder kommer att vara bland det första den nya regeringen beslutar om. För vår bransch kommer det att ha stor betydelse vem som blir bostadsminister och hur portföljen kommer att se ut. Jag hoppas att bostadsministern kommer att vara kopplat till finansdepartementet, sa han.
Magnus Hulthe Andersson gjorde därefter ett antal gissningar om hur den nya regeringen kommer att agera i några bostadspolitiska frågor.
– Jag tror inte att investeringsstödet kommer att återinföras. Marknadshyror och fri hyressättning kommer troligen inte heller att komma upp på bordet, på grund av Sverigedemokraterna. I stället får vi kanske se förslag om social housing och liberalerna kommer nog att driva igenom förortslyftet, med konkreta förslag som behovsbostäder. I övrigt tror jag att många kommuner kommer att få stora problem med att snabba på nyproduktionen, sa han.

SD ordförande i fyra utskott
Så långt den nya regeringen. En stor del av makten ligger dock i riksdagen, där Sverigedemokraterna är ett stort parti. De har tilldelats ordförandeposten i fyra utskott. 
– Vi ska hålla ögonen på utskotten, de har stor makt. Det är en tung post att vara utskottsordförande. Då äger man dagordningen och har utslagsröst, sa Magnus Hulthe Andersson och fortsatte:
– Om jag ska sia lite så tror jag att det kommer att bli stökigt. Sverigedemokraterna kan via utskotten köra över regeringen i vissa frågor. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna kommer nog att hitta varandra i många frågor. Sverigedemokraterna har med andra ord stor makt, även om de inte kommer att sitta i regeringen. De har samtidigt behov av att visa sig regeringsdugliga. Frågan är hur mycket de kan stöka till det i utskotten?
Magnus Hulthe Andersson avslutade med att nämna att han tror att Vänsterpartiet, Centern och Liberalerna kommer att ha det svårt framöver. Han sa också att LO har börjat diskutera och ta hänsyn till Sverigedemokraterna, något de inte gjort tidigare. Han pratade också kort om läget i Malmö, där det mesta talar för att Socialdemokraterna, med Katrin Stjernfeldt Jammeh i spetsen, kommer att styra staden tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet.

/Lotta Solding