En doktorand som vill skapa inkluderande stadsmiljöer

Jeongmin Hyeong är en av tio doktorander på den nystartade forskarskolan ASSURE, som är inriktad på hållbar renovering och omvandling av städer. Att Jeongmins forskning vid Malmö universitet kommer att ha fokus på social hållbarhet står helt klart. Det exakta ämnet bestäms inom kort.

Jeongmin tog sin kandidatexamen i Architectual design våren 2020, vid Soongsil university i Seoul, Sydkorea. Redan då var han intresserad av hållbarhetsfrågor. När han inte hittade någon lockande masterutbildning på hemmaplan, sökte han i stället Malmö universitets masterutbildning Urban studies.

– Jag tycker om nordiska universitet. Fokuset på hållbarhet är större här än i Sydkorea, säger Jeongmin.

Studieåren i Sverige har successivt förändrat Jeongmins syn på samhällsutveckling.

– Inom arkitektur tänker man ofta att ’så här ska det vara’. Men jag menar att det också är viktigt att förstå sammanhanget och studera hur vardagslivet ser ut på den plats som ska omvandlas. Det gäller att ha ett brett perspektiv och se hur byggnaden eller platsen kan anpassas, så att den är öppen för alla, säger han.

Som mastersstudent undersökte Jeongmin kollektivtrafik. I sin uppsats konstaterar han att busshållplatser som välkomnar en bredare grupp människor går att jämställa med offentliga miljöer. Nu funderar han på att bygga vidare på några av insikterna från masteruppsatsen i sin forskning inom ASSURE.

– Jag hoppas kunna studera vilken påverkan renovering och transformationer har på äldre människor. Under hösten 2023 har jag därför fördjupat mig lite inom gerontologi. Till att börja med ska jag försöka fokusera på bostadsanpassningar, säger Jeongmin.

Vad fick dig att söka till forskarskolan ASSURE?
– Jag kände att masteruppsatser sällan når ut. Därför kändes det intressant med en forskarutbildning som görs i samarbete med branschen. Det ökar mina förhoppningar om att vår forskning kommer att nå fram, säger Jeongmin och fortsätter:

– Jag är utbildad arkitekt, men har aldrig arbetat som det. I stället för att ha en arkitekts ovanifrån-perspektiv vill jag se bredare på omvandling eller transformation av stadsmiljöer. I min masteruppsats ville jag bredda mitt kunnande. Nu ser jag fram mot att kunna forska med ett större fokus på social hållbarhet.

Vad tycker du om ASSURE så här långt?
– Jag är positivt överraskad! Det är spännande att det finns så många olika fält och perspektiv att lära sig mer om. Bara mellan oss doktorander märker jag att vi använder väldigt olika terminologi beroende på vilket fält man kommer från. En gång per termin anordnas ett stort fysiskt möte för alla involverade – från både lärosäten och de involverade branschaktörerna. I övrigt har vi inom doktorandgruppen tät kontakt on-line. Jag tycker om att miljön är utforskande, det tillåter mig att välja mitt avhandlingsämne med större frihet.

Vilka är dina förhoppningar framåt?
– Med min forskning skulle jag vilja lyfta upp ett antal aspekter som det går att arbeta vidare med. Ambitionen är att bidra till att världen är en lite bättre plats när jag själv blir äldre. För det gäller att inte glömma bort att där vi är i dag inte är samma plats som vi befinner oss på i morgon. Om du till exempel faller i en trappa, vart hamnar du då? Det gäller att skapa en förståelse för att ett litet felsteg snabbt kan förändra din livssituation. Jag ser vårt samhälle som väldigt oförlåtande. Är du det minsta lilla utanför ”stereotypen” blir du lätt stigmatiserad. Detta vill jag gärna forska om.

Kan Jeongmins forskning vara av intresse för ditt företag eller organisation?
Tveka i så fall inte att höra av dig till honom: jeongmin.hyeong@mau.se

/Lotta Solding

Fakta
Forskarskolan ASSURE  (Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration) är ett samarbete mellan RISE, Malmö universitet, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola och Uppsala universitet/Campus Gotland samt en rad partner: Framtidskoncernen, Vasakronan, Stena Fastigheter AB, HSB Malmö, Krook & Tjäder Arkitekter AB, Structor projektledning Malmö AB, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Eurac Research Institute for Renawble Energy, Centrum för Management i Byggsektorn och Centrum för fastighetsföretagande. Satsningen finansieras av Formas.
Här kan du läsa mer om ASSURE på Malmö universitets hemsida (engelska).
Här kan du läsa mer om ASSURE på RISE hemsida