En insiktsfull brobyggare med global blick

Ju Liu har levt och arbetat i många länder, vilket hon ser som en tillgång både som forskare och lärare på Malmö universitet. Hennes breda akademiska kunskap spänner från ingenjörskunskaper via företagsekonomi till innovation och hållbarhet. Detta gör henne orädd inför förändringar och möten med nya människor, kulturer eller ämnesområden.

– Allt handlar om människor. Med min bredd kan jag förstå vad en ingenjör säger men kan ändå anta ett mer samhällsvetenskapligt angreppsätt. Samtidigt har min uppväxt i Kina gjort att jag förstår båda sidor; jag kan se både det västerländska och det österländska perspektivet och kan agera brobyggare, säger hon.
Ju Liu förklarar att hon ser förändringar när de kommer, men att hon också ser deras potential.

Tillåt paradoxer
– Människor känner sig ofta obekväma inför samhällsförändringar och paradoxer, för att de verkar absurda och motsägelsefulla. Men när förändring skapar paradoxer så gäller det att inte bli rädd! Hela Kina är som en stor paradox – en kapitalistisk utveckling i ett kommunistiskt land. För att utveckla ekonomin, lösa de sociala spänningarna och uppnå hållbara mål behöver vi förändring och vi behöver se, förstå och tillåta paradoxer, säger hon.

Ju Liu, lektor Malmö universitet

Att lyssna på Ju Lius syn på livet ger perspektiv på hur vi har det i Sverige. Hon har levt ett minst sagt innehållsrikt liv i ett land som förändrats enormt på förhållandevis kort tid. Samtidigt som Ju har växt upp, utbildat sig, flyttat till olika städer och andra länder, så har Kina blivit ett helt annat land än det hon föddes i.
Precis som sina tre systrar hade Ju Liu konstnärliga anlag och närde tidigt en dröm om att bli konstnär. Ett yrkesval som hennes föräldrar dock avrådde ifrån, av den enkla anledningen att en konstnär inte levde säkert i Kina på 1980-talet. Med en universitetsexamen däremot, garanterade staten arbete, bostad och sjukvård. Efter avslutat gymnasium blev det därför, för Ju och hennes tre systrar, en ingenjörsutbildning.

Lärare på ett yrkesgymnasium
– Men när jag väl tagit min examen var det gamla systemet förändrat och möjligheterna inte alls desamma. Så efter min universitetsexamen flyttade jag tillbaka till min hemstad. Där bodde jag hos min mormor och arbetade som lärare på ett yrkesgymnasium i tio år. Jag trivdes och tyckte om mitt jobb! Så här i efterhand känner jag att de här åren är mitt största bidrag till mitt land; ungdomarna som jag mötte gick att påverka, säger Ju Liu.
Men efter tio år hade utvecklingen i Kina gjort att det inte längre lönade sig att studera på ett yrkesgymnasium, så det glesnade betänkligt i bänkraderna på skolan där Ju och hennes kollegor arbetade. Jus nästa steg blev, efter övertalning från makens handledare på universitetet och inspiration från de första tv-sändningarna från Världsekonomiskt forum i Davos, att ta en mastersexamen i företagsekonomi, med fokus på internationella affärer.

Doktorandstudier och många resor
En tid därefter gick Jus man tragiskt bort i cancer och hon hade en tuff tid på många sätt. Efter några turer lyckades hon få ett jobb som lärarassistent på universitetet i sin hemstad, vilket i sin tur ganska snabbt ledde till en fast anställning och så småningom även doktorandstudier, en doktorsexamen, många internationella kontakter samt besök och forskningsresor till bland annat Schweiz, Danmark, Finland och Sverige.
I sin doktorsavhandling gjorde Ju Liu bland annat en jämförande studie mellan sex företag i Schweiz och i Kina, rörande innovativ miljö och hur innovativa företagen var samt hur de arbetade med att utveckla nya produkter.
– Som änka utan barn, och med ett stort intresse för nya saker och miljöer, blev resandet inget problem utan snarare en möjlighet. Här kan jag se att min mans död ändå blev en slags vändpunkt för mig. Nu vågade jag resa, se och göra fler saker än jag troligen gjort annars, säger Ju Liu.

Trivs på Malmö universitet
Ju Liu har varit knuten till olika forskarmiljöer vid Lunds universitet men är sedan 2016 anställd på Institutionen för urbana studier på Malmö universitet.
– Jag trivs så bra här! Jag har underbara kollegor. Malmö universitet har mer kontakter med det omgivande samhället än jag upplevt innan. I min roll här får jag möjlighet att möta företag och entreprenörer, vilket jag tycker om. Jag deltar i ett forskningsprojekt om hållbara renoveringar, där det redan känns som att jag varit med och gjort nytta, säger hon och avslutar:
– Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Kina har höga mål när det gäller att ta sig an hållbara utmaningar som klimatförändringar och en åldrande befolkning. Länderna har mycket att lära av varandra och jag skulle vilja agera brobyggare och bidra till att göra världen mer hållbar. Jag vill inte ”leka med ord”; mitt mål är att göra skillnad.

/Lotta Solding