Ett årsmöte och en visionär stadsbyggnadsdirektör

Den 2 maj höll CFFF sitt årsmöte, som i vanlig ordning avhandlades snabbt och effektivt. Alla i styrelsen sitter kvar, medlemsavgiften är oförändrad och revisorerna var nöjda med räkenskaperna. Därefter bjöds vi på ett inspirerande föredrag av Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Utöver att vara stadsbyggnadsdirektör (i ett par månader till) så är Christer Larsson även adjungerad professor i arkitektur och före detta riksarkitekt, faktiskt landets första med titeln. Han har arbetat i Malmö stad länge och berättade i sitt anförande om Malmös förändring.

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad

Bland framgångsfaktorerna för Malmö omvandling nämnde Christer Larsson den tydliga vision för staden som funnits och fortfarande finns. Till detta la han det politiska ledarskapet och en planeringsfilosofi som premierat lokalt samarbete. Han underströk också att de globala trenderna självklart påverkat Malmös utveckling samt att trender ofta är både lokala och globala.

– Lokala lösningar som kan skalas upp blir snabbt globala. Bra partnerskap har också varit och fortsätter vara en viktig förutsättning för att Malmö ska kunna hantera sina utmaningar. Samarbetet över sektorerna är avgörande för stadens utveckling, sa han.

Ny arkitekturpolitik
Christer Larsson fick för några år sedan ett utredningsuppdrag av regeringen, som utmynnade i ett betänkande som sedan låg till grund för en ny arkitekturpolitik, med fokus på holistisk hälsa och social inkludering. Malmö kommunfullmäktige antog under 2018 ett styrdokument utifrån dessa riktlinjer.

– Att bygga handlar inte bara om stål eller betong, utan i allra högsta grad om sociala nätverk och mänskliga relationer. Som jag ser det ska stadsplanering skapa ett bättre liv för Malmöborna. Vi behöver hela tiden fundera över vad stadsplanering gör med människor, sa han.

När det gäller Malmös fortsatta utveckling nämnde Christer Larsson ”Storstadspaketet”. Det handlar bland annat om att det i Malmö ska byggas 27 000 nya bostäder fram till år 2035 samt att kollektivtrafiken ska vara hållbar, till exempel i form av elektrifierade bussar. Ambitionen är att bygga bostäder på stationsnära lägen och utifrån hur busshållplatser placeras.

Föra dialog
– För att lyckas med dessa stora satsningar gäller det att vi funderar över vilka värden vi vill överföra framåt. Det handlar också om att skapa tillit och att föra en dialog med Malmöborna. Vi måste låta dem vara med på riktigt när vi planerar. Att involvera dem och att koppla ihop staden är viktiga punkter framåt, sa Christer och tillade:
– När vår översiktsplan snart får en uppdatering gäller det att vi skapar en robust struktur, en blandad stad och att vi ger Malmö en kulturell identitet. Så mycket som vi planerar att bygga framöver har vi inte byggt sedan Miljonprogrammet.

Christer Larsson berättade även lite om de kommande planerna för Västra Hamnen, Nyhamnen, Kirseberg, Ellstorp, Rosengård och Amiralsstaden. Han berättade också att Malmö under 2020 kommer att utveckla mål som är kopplade till FN:s 17 hållbara mål.

Bygga långsiktigt
– I allt vårt arbete måste vi fråga oss vilken plats eller stad Malmö vill vara. Det är viktigt att vi bygger mer långsiktigt.

Under den avslutande frågestunden undrade någon om vilka forskningsbehov Christer Larsson såg framför sig när det gäller fastigheter och boende.

´– Det finns stora forskningsbehov. Något jag gärna hade sett är en fördjupning om är vad en bra formgiven bostadsmiljö betyder för människors hälsa, gärna kopplat till ekonomiska modeller.

/Lotta Solding