Ett nytt masterprogram – sök senast den 15 april!

Hösten 2021 startar ett nytt masterprogram på Malmö universitet, alltså en vidareutbildning för dig som har en kandidatexamen. Programmet fokuserar på ekonomiska perspektiv på samhällsbyggnad och lyfter särskilt fastigheter och transporter. Välkommen att söka, tipsa vidare eller varför inte engagera dig som gästföreläsare eller bjuda in studenter på studiebesök!

Det nya masterprogrammet heter Urban Studies: Urban Business Development – Real Estate and Transportoch är tvåårigt. Programmet är internationellt; all undervisning kommer att ske på engelska. Ämnesbasen finns inom företags- och nationalekonomi samt ekonomisk geografi.

Désirée Nilsson är programansvarig. Tillsammans med kollegor har hon arbetat i flera år med att förbereda och planera utbildningen. Nu har den första ansökningsrundan precis avslutats, som främst vänder sig till internationella studenter. Mellan den 15 mars och den 15 april är den andra sökomgången öppen. Förhoppningen är att utbildningen ska locka en bred målgrupp.

Bild på Désirée Nilsson, lektor Malmö universitet
Désirée Nilsson, lektor Malmö universitet

– Vi hoppas på att möta både studenter med en färsk kandidatexamen och människor som varit ute i yrkeslivet några år. Vi ser också gärna studenter från olika länder och i olika åldrar. Den typen av blandning ger ofta en stor kunskap och en inspirerande dynamik inom studentgruppen, säger Désirée Nilsson.

Start i företagsekonomi
Programmets första termin börjar på mikronivå, i företagsekonomi, med frågor om vilka olika aktörer som finns i en stad, privata och offentliga, och hur olika samhällsutmaningar och tekniska utmaningar påverkar deras arbete. Hur skapas innovationer och interaktioner mellan dessa aktörer? Vilka lagar, förordningar och normer påverkar aktörernas beteende? Digitalisering och hållbarhet är viktiga frågor som också kommer att inkluderas.

Den andra terminen fokuserar på nationalekonomi och ekonomisk geografi och berör bland annat frågor om urban tillväxt och utveckling, ur ett regionalekonomiskt perspektiv. Hur används mark, hur samverkar städer med olika geografiska områden och hur skapas förutsättningar för interaktion? Vilka möjligheter har olika geografier och hur resonerar företag och hushåll inför val av lokalisering?

– Efter det första året har studenterna fått med sig både kvalitativa och kvantitativa metoder. De har också kunnat börja specialisera sig, vilket det sedan blir ännu mer av under det sista året. Den tredje terminen består av en valfri kurs, som vi uppmuntrar studenterna att läsa utomlands. Och den avslutande och fjärde terminen består av att skriva en masteruppsats, förklarar Désirée Nilsson.

Vad finns det för karriärvägar efter utbildningen?
– Vi tänker oss att utbildningen öppnar upp för arbete inom såväl den privata som den offentliga sektorn, både i Sverige och globalt. Det skulle till exempel kunna handla om arbeten inom lite större fastighets- och transportföretag. Inom den offentliga sektorn kan det handla om att påverka och förändra förutsättningarna för de branscher som dessa och andra sektorer verkar inom. Dessutom öppnar en masterutbildning upp för en akademisk forskarkarriär. 

Varför har ni valt att kombinera fastighets- och transportbranscherna?
– Vi har sett att de studenter som läst Malmö universitets tre program Fastighetsföretagande, Fastighetsförmedling och Transport management har behövt söka sig till andra lärosäten för vidarestudier. Därför känns det väldigt roligt att nu kunna erbjuda detta masterprogram i Malmö! Vi har även uppfattat att båda branscherna ser ett stort värde av att kombinera transport- och fastighetsfrågor i en masterutbildning.

Vad hoppas du att era studenter ska få med sig efter utbildningen?
– Vi vill att de teoretiska kunskaper de får med sig ska vara användbara även i praktiken. Kunskapen ska vara användbar och konkret, avslutar Désirée Nilsson,

Om du som läser detta är företagare inom fastighets- eller transportbranschen och skulle vilja bidra till det nya masterprogrammet, så är du välkommen att kontakta Désirée Nilsson.

Fakta
Läs mer om det nya masterprogrammet och om hur du gör för att ansöka.

Är du istället intresserad av en grundutbildning inom de här branscherna så finns det tre treåriga kandidatutbildningar på Malmö universitet. Här hittar du kort information om dem, med länkar till vidareläsning och information om hur du ansöker. 

 • Fastighetsföretagande 
  Det tvärvetenskapliga programmet riktar sig till studenter som vill arbeta med fastigheter och utveckla framtidens urbana samhällen, med fokus på relationer mellan de människor som bor eller arbetar i fastigheterna. Företagsekonomi, juridik och teknik är basen och utbildningen tar ett helhetsgrepp om fastigheter, människor och samhälle. Läs mer här
 • Fastighetsförmedling 
  Utbildningen uppfyller de krav som ställs för att efter examen kunna registrera sig som fastighetsmäklare. Studenterna får också kunskap och kompetens som kan användas inom andra verksamheter. Delar av undervisningen är gemensam med studenterna på Fastighetsföretagande. Läs mer här! 
 • Företagsekonomi: Transport Management 
  Den här utbildningen låter dig utveckla din förmåga att initiera, planera och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikrelaterat område. Kurser i logistik, ekonomi, marknadsföring, organisation, ledarskap, juridik, it och miljö ingår. Ambitionen är att du efter utbildningen ska ha kunskap och kompetens för att kunna hantera kvalificerade arbetsuppgifter inom transport- och logistikverksamheter. Läs mer här! 

På Lunds Tekniska Högskola finns två femåriga civilingenjörsutbildningar inom de här branscherna; en i samhällsbyggnad med fokus på fastigheter och en i väg- och vattenbyggnad.

 • Civilingenjör i lantmäteri
  Utbildningen fångar hela processen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Utbildningen vilar på tre ben: teknik, ekonomi och juridik. De tre första åren får du en bred insikt inom dessa tre områden. De två sista åren ägnas åt fördjupning inom ett av områdena. Läs mer här!
 • Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad 
  Det här är utbildningen för dig som vill vara med och utveckla morgondagens byggnadsteknik och är intresserad av samhällsbyggnadsområdet. Utbildningen har fokus på byggbranschen i ett större perspektiv samt även på samspelet mellan människa, teknik och miljö. De tre första åren ger dig en bas, under de två avslutande åren kan du specialisera dig och forma din egen kunskapsprofil. Läs mer här!

Samtliga nämnda utbildningar, inklusive masterprogrammet, är sökbara inför hösten 2021. Sök senast 15 april!

/Lotta Solding