Fastighetsmarknaden och infrastruktur

I fokus denna morgon är fastighetsmarknaden. Per Wieslander, regionansvarig på NAI Svefa, ger oss en översiktlig genomgång av utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden och inverkan av infrastruktursatsningar. Därefter tar Helena Bohman över, som är lektor vid Malmö högskola och utvecklar diskussionen kring vad forskningen visar om effekter av infrastruktur på fastighetsmarknaden.

Datum: Onsdagen den 22 mars 2017
Tid: kl. 08.00, lättare frukost serveras från kl 7.30. Vi avslutar ca kl 9.00.
Plats: Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 1, Plan 5, Sal A0506

Anmäl dig senast måndagen den 20 mars i formuläret nedan.

Väl mött,
Karin Staffansson Pauli