Fehmarn bält 4 mars 2010

I mars var CFFF inbjudna till frukostmöte hos Ramböll Sverige och togs emot av Stefan Larsson. Under frukostmötet berättade Klavs Koefoed, vicedirektör Ramböll Danmark, engagerat om projektet de arbetar med över Fehmarn Bält.

Förbindelsen beräknas vara klar 2018 kommer att ha betydande positiva ekonomiska effekter för hela regionen. Danmark står för infratstrukturen på den danska sidan och kostnaden för själva förbindelsen, medan Tyskland står för infrastrukturen på den tyska sidan. Förbindelsen kommer att bestå av en bro eller en sänktunnel, vilket Ramböll för närvarande projekterar. Tunneln kan byggas av moduler enligt samma principer som användes vid byggnationen av Öresundsbron. Fördelarna med en tunnel är att sjöfarten inte påverkas och inte heller utsikten vid Fehmarn bält. Vid ett brobygge måste kollisionsrisker tas med i beräkningarna, medan ett tunnelbygge innbär brandrisker samt naturligtvis den psykologiska aspekten av att färdas i en tunnel en lång sträcka under vatten, något man på Ramböll arbetar intensivt med.

Tack vare de miljöutredningar som gjordes i samband med Öresundsbron har man en ganska klar bild av hur miljön påverkas av respektive tunnel och bro.

Klavs Koefoed beskrev även hur Ramböll arbetar med projektet som kännetecknas av en “team spirit”. Mycket av arbetet går ut på att finna lösningar på problem kring konstruktion, säkerhet, transport och byggnation av sänktunneln, vilket löses med hjälp av workshops och en flexibel projektorganisation.

Ett stort tack till Klavs Koefoed, Stefan Larsson och Ramböll för ett inspirerande frukostmöte!

/Ann-Charlotte Lyvall
CFFF