Fokus forskning: Hållbara renoveringar

Under Malmö Real Estate Research Conference passade CFFF på att ställa tre korta frågor till några av konferensens forskare. Möt Ju Liu och Karin Staffansson Pauli.

Vad handlar er forskning om?
– I ett pilotprojekt för CFFF forskar vi om hållbarhet vid renoveringar, framför allt ekonomisk och social hållbarhet. Vi har studerat renoveringar av några flerfamiljshus med hyresgäster, i Helsingborg och Malmö. Vårt projekt finansieras av Mistra Urban Futures och utöver oss två så är även Helena Bohman och Bo Bengtsson, universitetslektor respektive gästprofessor på Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet, involverade.

Ju Liu, lektor,
Karin Pauli, lektor
Malmö universitet

– Rent konkret så studerar vi bland annat områdesutveckling och flyttmönster. Vi har till exempel intervjuat hyresgäster om hur de upplevt renoveringen och vad som fått dem att bestämma sig för att antingen flytta eller stanna kvar i området. Vi har även intervjuat fastighetsägare och förvaltare.

Varför är den viktig?
– En stor del av landets flerfamiljshus måste snart renoveras, vilket ofta är komplicerade processer. Dels gäller det att kombinera byggteknik med de människor som bor i lägenheterna och dels kan det vara komplicerat rent byggtekniskt att renovera äldre hus. Vår forskning är viktig för att renoveringar berör många och för att renoveringar kan få stora konsekvenser om de misslyckas.

Vad hoppas ni kunna uppnå?
– Vi hoppas kunna bidra med mer kunskap, som i sin tur kan leda till bättre genomförda renoveringar. Vi vill försöka förstå renoveringsprocessen och sprida det vi kommer fram till både inom vår egen undervisning och till hela branschen. Många av de fastighetsägare och förvaltare som vi mött är mycket intresserade av att höra hur andra löser sina renoveringar.

– Vi vill helt enkelt stimulera till forskning och kunskapsspridning. Vi hoppas att fler än vi och de berörda kan lära sig vad som kan göras annorlunda inom renovering i framtiden. Något som också vore intressant att göra framöver är att studera motsvarande processer inom bostadsrättsföreningar.

Kontakta karin.pauli@mau.seju.liu@mau.se eller helena.bohman@mau.se om du vill veta mer!