Fokus på forskning: Konkurrens och marknadsdominans på den nätbaserade annonsmarknaden

CFFF har ställt några korta frågor till en av forskarna på enheten fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Möt Ola Jingsryd.

Vad handlar din forskning om?
– I stort handlar min forskning om köp och förmedling av fastigheter och bostäder. Jag är jurist i grunden med en examen från KTH. Där verkade jag i en tvärvetenskaplig miljö, vilket jag fortsatt göra sedan dess.

Ola Jingryd,
lektor fastighetsvetenskap, Malmö universitet

– Vid konferensen Real Estate Research Conference i våras  presenterade jag ett projekt som handlar om Hemnets dominerande ställning för försäljning och köp av bostäder i Sverige. Forskningen har inte inletts än, men kommer att finansieras av Konkurrensverket och involvera mig själv och tre andra internationella forskare under 18 månader. Hemnet har 95 procent av den svenska marknaden, vilket är ganska unikt jämfört med hur det ser ut i andra länder.

– Rent konkret kommer vi att se vilka effekter Hemnets dominans har på marknaden och undersöka om deras ställning strider mot konkurrensrätten. Det vi ska göra kommer att bestå av klassiskt juridiskt arbete, via analys och kartläggning samt en studie över deras roll i Sverige över tid.

 Vilken är din drivkraft?
– Jag vill se på bostäder och fastigheter ur alla perspektiv och tänker att jag som jurist bidrar mest med min kompetens här. Drivet ligger i att jag tycker att just köp och förmedling av fastigheter och bostäder är roligt. Något som intresserar mig mycket är frågor om den juridiska regleringen av fastighetsmäklaryrket och hur fastighetsförmedling går till.

Vad hoppas du kunna uppnå?
– Via det här forskningsprojektet hoppas jag kunna lyfta konkurrensrättsliga frågor. Konkurrensfrågor är en verklighet som vi måste se och som ännu inte tagits riktigt på allvar i fastighetsbranschen.

Här kan du läsa mer om Ola Jingryds forskning.