Porträtt av en forskare: Peter Palm

”Jag hoppas kunna addera förståelse”

Nyfikenhet, tillfälligheter och förmågan att trivas med att ha mycket att göra har format Peter Palms forskarkarriär. En före detta gymnasiekamrat fick honom att söka programmet Fastighetsföretagande och en av hans lärare lockade efter avslutad examen tillbaka honom till Malmö universitet. I dag kombinerar han forskning och undervisning med engagemang i Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering.

– I min forskning är det ofta nyfikenhet som driver mig. Ibland har jag kanske för många idéer, men de som överlever är ofta värda att ta vara på, säger Peter Palm.

Han berättar om hur olika fenomen och aktuella händelser sätter i gång hans tankar. Varför ser det ut som det gör? Kan det han ser och hör verkligen stämma? Och så är processerna igång. Han lägger tankar och idéer på hög och ser vart de leder. Vissa idéer leder till forskning, andra inte.

Fastighetsföretagande, andra kullen
Men innan vi pratar mer om Peter Palms forskning blickar vi lite bakåt. Efter studenten från ekonomisk linje på Latinskolan i Malmö var det studier i ekonomi vid Lunds universitet som hägrade. Men militärtjänst och studier av handelsrätt kom emellan. Här mötte Peter en före detta gymnasiekamrat, som undrade varför han inte sökte Fastighetsföretagande vid Malmö högskola.

– Jag tyckte det lät intressant, så jag sökte och kom in på det som blev programmets andra kull. Det min kompis inte sa till mig var att det också ingick att läsa en del teknik, men det gick bra och jag trivdes! Efter examen läste jag ytterligare en termin för att fördjupa mig hyresrätt och fastighetsekonomi, säger Peter Palm.

Peter Palm, lektor fastighetsvetenskap, Malmö universitet

När han sedan skulle söka jobb var arbetsmarknaden trög, så han påbörjade en termins studier av nationalekonomi istället. Då ringde Karin Staffansson Pauli, från Fastighetsföretagande på Malmö högskola, och frågade om Peter inte kunde tänka sig att hjälpa till med undervisningen.

Lovade stanna resten av året
– Jag svarade att jag väl absolut kunde tänka mig att komma in och höra vad de hade att erbjuda. De erbjöd heltidsarbete om jag lovade att stanna kvar resten av året. Jag skulle få undervisa i fastighetsekonomi och fastighetsvärdering, vilket är det jag tycker är roligast, så jag tackade ja, säger Peter och fortsätter:

– Jag lovade att stanna kvar året ut, från den 1 april och resten av 2003. Så det blev ingen tenta i mikroekonomi för min del och ja, jag trivdes helt enkelt bra, för jag är ju fortfarande kvar!

För att göra en lång historia lite kortare kan de cirka femton år som gått sedan Peter återvände till Malmö universitet beskrivas som en kombination av undervisning och forskning. 2008 la han fram en licentiatavhandling om kommersiella lokaler och deras kundfokus. Därefter pausade han lite från forskningen under ett år, då han ”bara” undervisade. 2009– 2015 kombinerade han återigen undervisning med forskning, inför sin doktorsavhandling.

Organisation ut mot kund
– När jag skulle skriva min doktorsavhandling bytte jag lite spår och studerade hur kommersiella fastighetsbolag organiserar sig mot sina kunder. Jag ville se hur de gör i sitt kundfokuserade arbete. Jag riktade in mig på deras uthyrningsfunktioner och förvaltning, säger Peter.

I dagsläget har Peter Palm en lektorstjänst, med ungefär 70 procents undervisning. Utöver detta ägnar han sig åt forskning, som bland annat handlar om organisatoriska frågor inom fastighetsbranschen, studenters interaktion med universitetslärare och deras syn på sin framtida profession inom fastighetsbranschen samt vad som driver bostads- och fastighetspriser vid olika geografiska lägen.

Peter Palm har också varit ansvarig för CFFF under sex år och sedan 2016 sitter han i styrelsen för Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering. Sedan 2017 är han ordförande. Sektionen utövar tillsyn över sina medlemmar och auktoriserar fastighetsvärderare. Ungefär vart tredje år ger de ut boken Fastighetsekonomi och fastighetsrätt, där Peter är både skribent och en av fem redaktörer. En av bokens viktigaste delar är Fastighetsnomenklaturen, som fungerar som en ordlista för branschen.

Bibel för värderare
– Boken har kommit att bli lite av en uppslagsbok eller ”bibel” för fastighetsvärderare; de använder den som arbetsredskap. Bokens författare är en blandning av erfarna praktiker och akademiker, som samarbetar när det är dags att ge ut en ny upplaga. Detta är ett stort arbete och varje uppdatering tar ungefär ett år att genomföra. I år ger vi ut den trettonde upplagan, säger Peter Palm.

Peter håller sig med andra ord sysselsatt. Ledig tid ägnas åt barnen och deras fotbollstränande och matchspelande. Att äta god mat med vänner gör han också gärna. Och så fortsätter han självklart att nyfiket grubbla över olika samtidsfenomen.

– Framåt har jag bland annat en ambition att skriva något om värderarens profession. Jag har funderat en del över hur bankernas automatiserade värderingsmodeller står sig mot en värderares kunskap, erfarenhet och viss mån intuition. Hur kan vi få de här två delarna att lära av varandra? Det skulle jag vilja titta mer på i framtiden, avslutar Peter Palm.

/Lotta Solding