Forskning i fastighetsbranschen

 

Forskning i fastighetsbranschen
Intresset  och nyfkenheten var stor när CFFF stod värd för Forskardagen den 27 september. För dig som inte kunde vara med har vi bett föreläsarna, forskare från LTH och Mah att svara på tre snabba frågor.
1. Beskriv din forskning i en mening.
2. Vilken nytta anser du att branschen skulle kunna ha av din forskning?
3. Om du fick uppmana eller önska dig något av branschen – vad skulle det vara?

Läs svaren här.

Om du är nyfiken på att läsa mer om något av forskningsprojekten så skicka ett mail till nyheter@cfff.se . Glöm inte att nämna vilken forskare du är intresserad av.

Nästa frukostmöte är den 22 november