Forskning

Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett nytt och mångvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling genom att uppmuntra till forskningsprojekt som kan bidra till utveckling och förändring av fastighetsbranschen. Forskningsidéer kan initieras av styrelsen, medlemmar i föreningen eller av forskare.

CFFF eftersträvar en variation av projekt för att intressera flera parter och för att möjliggöra samfinansiering. Utlysning av bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt hanteras av ett forskningsråd.  Styrelsen beslutar om tilldelning av medel. De aktörer som erhåller bidrag ska bidra till kunskapsutbytet mellan akademin och fastighetsbranschens genom att delge resultat av projektet vid kommande frukostmöten och andra aktiviteter.

Välbesökt forskningskonferens med hållbarhet i fokus

Välbesökt forskningskonferens med hållbarhet i fokus

Den 4–5 maj ägde den tolfte upplagan av Malmö Real Estate Research Conference rum, på Malmö universitet. Bland årets teman fanns hållbarhet och ”prop tech”. Huvudtalaren Ulla Janson från LTH öppnade konferensen genom att prata om vägen mot en mer cirkulär...

läs mer

Länk till dagens frukostmöte

Hej! Ibland hamnar det i skräpposten, men här kommer länken:Join Zoom Meeting https://mau-se.zoom.us/j/61309515838?pwd=dzNEUm5vcG03YUowUWNRd0JtYnJ6dz09   Meeting ID: 613 0951 5838Passcode:...

läs mer

Konferens om fastighetsforskning firar tio år

Den tionde upplagan av Malmö Real Estate Research Conference genomfördes digitalt, den 6–7 maj 2021. Bakom den internationella konferensen står Enheten för fastighetsvetenskap på Malmö universitet. Sedan 2012 har konferensen utvecklats till en etablerad mötesplats för...

läs mer

Tilldelning av forskningsmedel

Centrum för fastighetsföretagandes styrelse har beslutat att tilldela medel för uppstart av följande forskningsprojekt enligt 2018 års utlysning: Logistikfastigheter – Benedikte Borgström & Helgi-Valur Fridrikson, Malmö universitet, 100 000 kr Fastigheter...

läs mer

Disputation: Martin Grander

Tid: 2018-10-26 13:15 — 2018-10-26 15:00 Plats: Malmö universitet: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1: Hörsal C Målgrupp: Alla intresserade Martin Grander disputerar i Urbana studier vid Institutionen för urbana studier med avhandlingen For the benefit of everyone?...

läs mer

Om Malmö Real Estate Research Conference 2018

Den 17-18 maj 2018 arrangerade Malmö universitet för sjunde året i rad Malmö Real Estate Research Conference. 54 forskare från fyra länder möttes för att diskutera aktuell forskning och undervisning inom fastighetsvetenskap, knyta kontakter samt lyssna till en...

läs mer

Fokus forskning: Hållbara renoveringar

Under Malmö Real Estate Research Conference passade CFFF på att ställa tre korta frågor till några av konferensens forskare. Möt Ju Liu och Karin Staffansson Pauli. Vad handlar er forskning om? – I ett pilotprojekt för CFFF forskar vi om hållbarhet vid renoveringar,...

läs mer

Fokus på forskning: Ungas väg in på bostadsmarknaden

Under Malmö Real Estate Research Conference passade CFFF på att ställa tre korta frågor till några av konferensens forskare. Möt Anna Granath Hansson.  Vad handlar din forskning om? – Jag forskar om ökat bostadsutbud för hushåll med lägre inkomster. Hösten 2017 la jag...

läs mer

Medel för ansökan i samarbete med fastighetsbranschen

Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) utlyser medel för initiering av forskning i samverkan med fastighetsbranschen. Syftet med utlysningen är att uppmuntra till samarbeten mellan forskning och fastighetsbransch i Öresundsregionen. Ansökan får gärna, men måste...

läs mer

Äldre projekt

Kunskap som konkurrensfördel i fastighetsföretagandet

Sofia Pemsel, doktorand LTH Gunnar Blomé, doktorand, Malmö högskola Syftet med studien är att studera hur kunskap bidrar till värdehöjande aktiviteter i fastighetsföretag. Målsättningen var att skapa förståelse för hur aktiviteter för att främja kunskapsspridning...

läs mer
En doktorand som vill skapa inkluderande stadsmiljöer

En doktorand som vill skapa inkluderande stadsmiljöer

Jeongmin Hyeong är en av tio doktorander på den nystartade forskarskolan ASSURE, som är inriktad på hållbar renovering och omvandling av städer. Att Jeongmins forskning vid Malmö universitet kommer att ha fokus på social hållbarhet står helt klart. Det exakta ämnet...

läs mer
CFFF enligt HSB Malmö: En trygg arena i en föränderlig tid

CFFF enligt HSB Malmö: En trygg arena i en föränderlig tid

Michael Carlsson är vd för HSB Malmö och vice styrelseordförande i CFFF:s styrelse. Enligt honom behövs föreningen i dag av samma skäl som för 23 år sedan – för att akademin och fastighetsbranschen dels behöver varandra, dels har nytta av en gemensam arena.  CFFF har...

läs mer