Forskningen tar plats på Business Arena 14 april i Malmö

”Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken?” är rubriken på ett seminarium under Business Arena i Malmö den 14 april. Spårbunden kollektivtrafik har blivit högaktuell igen genom såväl snabbtåg, nya regionala pendeltåg och diskussioner kring spårvägssatsningar. Men vilka gynnas och hur ska de nya investeringarna finansieras? Hur påverkas fastighetspriser och markanvändning?

Seminariet är en del av ett högskolesamarbete mellan Malmö högskola, Chalmers, CMB Chalmers, KTH och LTH under Business Arena med syfte att sätta fokus på aktuell forskning inom samhällsbyggnads- och fastighetssektorn.

Talare under seminariet är:

* Magnus E Andersson, docent i ekonomisk geografi, Malmö högskola

* Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

* John Hultén, fil dr/centrumföreståndare K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Moderator är Lotta ?Strömgren Jönsson, styrelseordförande i Centrum för fastighetsföretagande, ordförande Ycap.

Alla besökare är välkomna att prata om aktuella forskningsfrågor i vår lounge under pauserna mellan seminarierna! Forskare från Malmö högskola, Chalmers, KTH, och LTH kommer att finnas på plats för att berätta om aktuell forskning och svara på frågor.

Välkomna!