Frukostmöte 20 april – Hållbar renovering

Välkommen till frukostmöte den 20 april – om hållbar renovering. Lär dig mer om forskarskolan ASSURE och om omvandlingen av Maria Magle i Lund.


I höst startar den praktiknära forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration. Utbildningen drivs i samverkan mellan, RISE, LTH, Malmö universitet och Uppsala universitet, campus Gotland.
 
Framtidens städer är redan byggda –?med de behöver bli mer klimatsmarta och socialt hållbara. För att komma dit behöver vi bli bättre på att renovera, omvandla och förtäta på ett klokt sätt. Forskarskolan ASSURE tar fasta på hur vi kan omvandla våra befintliga städer till något mer hållbart. 
 
Hör Magnus Johansson, projektkoordinator från RISE, berätta om satsningen.
 
Hur kan omvandling av fastigheter gå till i praktiken – med dess möjligheter, utmaningar och begränsningar? Lyssna till en rapport från verkligheten, i form av Granitor Properties pågående omvandling av Maria Magle inom kulturkvadranten i Lund. Här omvandlas en historisk universitetsbyggnad till moderna bostäder med nybyggnadskrav.
 
Hör Stefan Andersson, Projektchef Bostadsutveckling på Granitor, berätta om projektet.
 
Datum:       20 april
Tid:             Kl 8.00–9.00, lättare frukost serveras från kl. 7.45.
Plats:          Malmö universitet, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, sal NI:B0E15

Vänligen anmäla er i formuläret nedan.

Varmt välkommen!
 
Karin Staffansson Pauli
Utvecklingsledare