Frukostmöte 2019-11-28: En visionär utblick om det framtida Malmö!

Vilka visioner finns om Malmö som halvmiljonstad och vad är statusen på Öresundsmetron?

Malmö stad har i ökad utsträckning börjat diskutera Malmös utveckling i ett längre tidsperspektiv, där Malmö blivit en halvmiljonstad. Syftet är att väcka frågor som på olika sätt måste hanteras i planeringen redan idag:

  • Vilka förutsättningar och konsekvenser innebär en halv miljon invånare i Malmö?
  • Hur blir det med Öresundsmetron?
  • Hur kan man simulera bostadsplaneringen?

Under frukostmötet delas stipendier för år 2019 ut till studenter för utmärkta examensarbeten på både master- och kandidatnivå.

Morgonens talare kommer från Malmö stad med Gunnar Blomé, Chef Samhällsplanering – Avdelningen för Omvärld och näringsliv, Magnus Persson,  Utvecklingsstrateg och Maria Bredin, Projektledare Öresundsmetron samt från Fojab med Petra Jenning, Vice ateljéchef, och Henrik Malm, Utvecklingansvarig FOJABcode.

Datum: torsdagen den 28 november 2019
Tid:  kl. 08.00, lättare frukost serveras från kl 7.30. Vi avslutar ca kl 9.00.
Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1, sal B0E15 entréplan i Niagara

Hjärtligt välkomna!

Karin Staffansson Pauli

Anmälan gör du här: