Frukostmöte 7 april: För mycket och för lite – hur kan vi hantera och använda regnvatten på ett smartare sätt i våra städer?

OBS! Ändrad sal till NI:A513 på femte våningen i Niagara.

För ett par veckor sedan släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport som slår fast att klimatanpassning spelar en nyckelroll för att klara effekterna av klimatförändringarna. Som fastighetsägare kan du vara en stor del av lösningen, inte bara för din egen fastighet utan för hela systemet. Lyssna på hur bättre utemiljöer och smartare vattenanvändning blir en del av lösningen samt hur tillsammans är det bästa arbetssättet. 

VA Syd prisades år 2020 med Real Estate Öresund Award som Årets Fastighetspartner bland annat för initiativet ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” som syftar till att öka Malmös och Lunds motståndskraft vid skyfall. Vårt vatten är en av vår tids stora utmaning inte minst för oss i fastighetsbranschen. Om vi inte kan klara att hantera vårt vatten kan våra fastighetsbestånd varken utvecklas eller bevaras. För att hantera och förbereda vårt samhälle för dessa utmaningar är VA Syd en central aktör. 

Morgonens talare är Kristina Hall, programledare för VA SYDs skyfallshantering Tillsammans gör vi plats för vattnet och Anna Magnusson, landskapsarkitekt på Lundafastigheter.

Datum och tid: 7 april kl. 8.00-9.00, lättare frukost serveras från kl. 7.30.
Plats: Malmö universitet, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, hörsal NI:B0E07 på entréplan

Vänligen anmäl dig i formuläret nedan.

    Ni har möjlighet att även delta i Ledarskapsdagen på High Court arrangerad av CMB till en kostnad av 350 kr (kostnad för mat). Anmäl dig till Ledarskapsdagen här.

    Varmt välkomna!

    Karin Staffansson Pauli
    Utvecklingsledare