Frukostmöte 8 mars: Energisituationen – dagens situation och framtidens lösningar

När Barsebäck lades ned skulle produktionen ersättas. Det formulerades som ett villkor i regeringens proposition 1996. Men sedan dess har effekten sjunkit undan och näten har inte rustats upp. Åren efter nedläggningen lyckades svenska kraftnät inte nå sin budget för nätsatstningar mer än några enstaka år 1996-2011 när elomårdena infördes. Så skriver Sydsvenska Handelskammaren i en artikel i DI 2022-12-19. Är det så särskilt förvånande att vi hamnat där vi hamnat under vintern 2022/2023? Entso som är den euoropeiska samarbetsorganisationen för stamnätsbolag har konstaterat att Elområde 4 hade Europas sämsta effektsituation iför vintern 2022/2023. Inget område i hela Europa är ens i närheten av att ha så låg tillgång i förhållande till sitt behov. 

Hur ska regionen klara omställningen till en klimatneutral region utan tillräcklig elförsörjning? I fastighetsbranschen pågår i dag en stor och innovativ omställning till solceller kombinerat med batterilagring för att bland annat kapa effekttoppar. Men är detta lösningen? Hur fungerar dessa lösningar i praktiken och hur ser framtiden ut?

CFFF bjuder in till en hög intressant morgon om energiförsörjningen – dagens situation och framtidens lösningar:

  • Per Tryding, vice VD och policychef Sydsvenska Handelskammaren, berättar om dagens elsituation, hur vi hamnade här och vad vi kan förvänta oss.
  • Mari-Louise Persson, miljö- och energichef Riksbyggen, delger sina erfarenheter från Brf Viva i Göteborg som vara tidiga med att installera bussbilsbatterier för energilagring i ett projekt i samverkan med Iris Smart Cities, som slutrapporteras under våren 2023.
  • Jonas Larsson, energi- och miljöchef, Stena Fastigheter som nyligen fattat beslut om att köpa 6 st större system för lagring av solel.

Datum och tid:8 mars kl. 8.00-9.00, lättare frukost serveras från kl. 7.45.
Plats: Malmö universitet, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, sal NI:B0E7.

Vänligen anmäla er i formuläret nedan.

Varmt välkomna!

Karin Staffansson Pauli
Utvecklingsledare