Sammanfattning frukostmöte 2012-11-21: Projekt Triangeln

Höstens sista och mycket välbesökta frukostmöte stod NCC Property Development för. NCC bjöd på god frukost i trevlig atmosfär på restaurant SMAK på Konsthallen.

Ulrika Lindmark, projektchef Triangeln vid NCC Property Development, berättade inspirerande om och visade många bilder från NCC:s projekt vid Triangeln.

Projektet ska vara klart under år 2014 och är ritat Fojab arkitkter. I Triangelprojeket ryms galleria, bostäder, kontor och garage i fem fastigheter, som är tredimensionella. Alla fastigheter är separerade från varandra och har egna entréer och installationer.

Kontorsdelen har 4 600 kvadratmeter i fyra våningar och kommer att bl.a. ha Sydsvenska Dagbladet som en av hyresgästerna. Projektet rymmer 190 bostäder och två bostadsrättsföreningar. Gallerian är i två plan på 12 000 kvadratmeter och med 65 butiker, vilka sammanlänkade med den befintliga Triangelgallerian.  Ut mot Sankt Johannes kyrka och Citytunneln ligger butiker och restauranger i bottenplan ut mot ett gång- och cykelstråk.

Hela projektet går i linje med NCC:s profil för Gröna projekt. Det uppfyller Miljöbyggprogram Syds krav för såväl den kommersiella- som bostadsdelen. För de kommersiella ytorna är projektet även BREEAM-certifierat till nivån Very good. Utöver detta är de kommersiella ytorna även Green building-certifierade.

Triangelprojektet kan följas på www.webbkameror.se/byggkameror

Nästa frukostmöte äger rum den 14/2.