Glad sommar önskar CFFF!

Här kommer en sommarhälsning från Centrum för Fastighetsföretagande.

Den 17 maj hade CFFF årsmöte, science slam, samt paneldebatt om forskning och samverkan mellan näringsliv och akademi i fastighetsbranschen. I debatten deltog professor Anna Kadefors KTH, VD Mikael Lundström NAI Svefa, VD Susanne Rikardsson Fastighetsägarna Syd och VD Henrik Saxborn Castellum. Debatten blev mycket uppskattad och innehöll många kloka reflektioner och insikter för oss alla att ta med oss vidare i vårt fortsatta gemensamma arbete. Några av huvudpunkterna finns sammanställda nedan.

  • Forskningen har tappat mark inom fastighetsföretagen
  • Företag saknar dedikerade resurser och särskilda rutiner för deltagande i forskning, liksom för spridning av ny kunskap
  • Företagen saknar resurser att avsätta då branschen går på högvarv!

Från företagen krävs/behövs:

  • Ökad kunskap om de resurser som finns att tillgå inom den sk samhällsmiljarden.
  • Ökad insikt om den konkurrensfördel som kan skapas genom att delta i formulering av vad som ska beforskas och de resultat som kommer fram.
  • Bättre struktur och organisation för sitt forskningsengagemang med tydlig beskrivning av målsättning för företagets arbete med forskning och tydlig formulering av vem som ansvarar och vilka resurser som tillsätts.
  • Att initiativet kommer från högsta ledningen, och resultaten måste efterfrågas och följas upp – om det ska ge något tillbaka.

Från akademin krävs/behövs:

  • En sammantagen och övergripande bild över de forskningsställen och de finansieringsformer som är aktuella för vår bransch.
  • Mer lättillgänglig och övergripande information om pågående forskningsarbeten för att på så sätt skapa ett ökat intresse och förståelse för nyttan såsom informations- och nyhetsbrev, korta forskningspresentationer etc.

Vår fasta övertygelse är att en intresseorganisation som CFFF kan göra stor skillnad. Men – vi måste ha med oss våra medlemsföretag i detta arbete och detta kräver att också ni dedikerar resurser som stöd för vårt arbete. Och beslut om sådan dedikation måste komma från företagens högsta ledning!

Mot bakgrund av ovanstående kommer vi inom CFFFs styrelse och ledning återkomma under hösten med uppföljande aktiviteter i syfte att öka samverkan mellan akademi och näringsliv.

Vi vill med detta nyhetsbrev önska alla våra medlemmar en riktigt glad sommar och på återseende till hösten!

PS Glöm inte skicka in ansökan om mentorstipendium DS

Hälsar,

Lotta Strömgren Jönsson ordf

Karin Staffansson Pauli