Han vill sprida kunskap om återbruk av tekniska installationer

Ilia Iarkovs drivkraft inom forskarskolan ASSURE är återbruk av tekniska installationer som VVS-, VA- och energisystem. Han vill bland annat undersöka hur installationerna kan återanvändas mer klimatsmart och hur de kan bidra till sänkta kostnader i transformationsprojekt. Kanske har du några projekt att tipsa om?

Ilia Iarkov kom till Sverige 2021 för att gå en masterutbildning på Lunds Tekniska Högskola (LTH), om energi- och miljöeffektiva byggnader. Intresset för tekniska installationer hade han med sig från Ryssland, där han utbildat sig till civilingenjör inom VVS och även arbetat inom området.

När han gick sista terminen på masterutbildningen såg han en annons om forskarskolan ASSURE. I dag är han en av tio doktorander och hans hemvist är LTH.

– Jag gjorde ett projekt under min masterutbildning som handlade om ett renoveringsprojekt av en byggnad som inte användes till sin fulla potential. Då började jag fundera över hur många andra liknande fastigheter det måste finnas. Tekniska installationer är ofta svårare att återbruka och det finns få exempel på just detta, säger Ilia.

Bygga kunskap och hitta lösningar
Denna insikt blev lite av en ingång till hans nuvarande forskning. Inom ASSURE vill Ilia bygga kunskap om återbruk av tekniska installationer. Han vill gärna identifiera lämpliga fastigheter, för att vara med och hitta lösningar.– Att justera och återanvända tekniska installationer är möjligt, men görs ganska sällan. Mitt fokus är att bidra till insikter om hur vi kan minska kostnader och skapa lägre klimatpåverkan när det gäller återbruk generellt och tekniska installationer specifikt.

Ilia och hans forskarkollegor söker nu efter pågående transformationsprojekt, helst i södra Sverige. Det kan vara en kontorsbyggnad, ett sjukhus, ett hotell eller ett bostadshus som ska konverteras till något annat.
– Det kan också vara historiska projekt som har konverterats och ändrat användningsområde. Vi blir extra glada om konverteringen skett under de senaste tio åren. Bara hör av er till oss om ni har några tips, säger han.

Vad tycker du om att vara en del av ASSURE?
– Vi doktorander har många intressanta diskussioner. Jag samarbetar mest med de andra tekniska doktoranderna, men vi har också mycket kontakt i hela gruppen. Vi har olika förståelse utifrån vår bakgrundskunskap, så det gäller för oss att hitta ett gemensamt språk och att lära oss av varandra, säger Ilia och fortsätter:

– Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna skapa lösningar som tar återbruk och renoveringsperspektivet framåt. Och jag tycker att det är jättebra att vi har ett brett perspektiv på frågorna.

Vad hoppas du på framåt?
– Det beror på resultatet av min forskning, men jag hoppas kunna fortsätta antingen inom akademin eller inom industrin. Ett av ASSURE:s mål är att utveckla specialister som kan agera brobyggare mellan akademin och industrin. Jag hoppas kunna växa in i denna roll och bidra till målet. Jag hoppas också på fortsatt samarbete med de andra doktoranderna. Med min egen forskning planerar jag att skapa rekommendationer, lösningar och verktyg för återbruk av tekniska installationer, som både en ingenjör och en fastighetsägare ska kunna ta till sig.

– Vår forskning ska vara användbar och vi vill gärna vara med och lösa renoverings- och återbruksproblem. Jag vill också nämna att från och med 2025 kommer tekniska installationer att vara en del av klimatdeklarationen. Och jag tror att det är många som behöver bli bättre på att minska sin klimatpåverkan. Vi har bostadsbrist i Sverige, men samtidigt många tomma industrilokaler. I stället för att bygga nytt kan transformation vara en lösning. Här vill jag gärna bidra, driva innovation och sprida kunskap!

Kan Ilias forskning vara av intresse för ditt företag eller organisation? Känner du till någon byggnad som har blivit eller blir transformerad? Hör i så fall gärna av dig till honom: ilia.iarkov@hvac.lth.se

/Lotta Solding

Fakta
Forskarskolan ASSURE  (Adaptation of urban Space through SUstainable Regeneration) är ett samarbete mellan RISE, Malmö universitet, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola och Uppsala universitet/Campus Gotland samt en rad partner: Framtidskoncernen, Vasakronan, Stena Fastigheter AB, HSB Malmö, Krook & Tjäder Arkitekter AB, Structor projektledning Malmö AB, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Eurac Research Institute for Renawble Energy, Centrum för Management i Byggsektorn och Centrum för fastighetsföretagande. Satsningen finansieras av Formas.

Läs mer om ASSURE på RISE:s hemsida eller på Malmö universitets hemsida.