Hon vill bidra till en mer hållbar fastighetsbransch

Riikka Kyrö är universitetslektor i fastighetsvetenskap på Lunds Tekniska Högskola. Hon drivs av att öka medvetenheten om hållbarhet inom fastighetsbranschen och menar att hon har fler möjligheter till det nu än när hon arbetade inom näringslivet. 

– Genom de studenter jag möter och via den forskning som jag publicerar kan jag vara med och påverka andra. Det driver mig framåt! Jämfört med när jag var hållbarhetskonsult och hållbarhetsansvarig inom finskt näringsliv känner jag att jag kan påverka fler människor nu, säger Riikka Kyrö.

Riikka Kyrö växte upp i finska Sameland, 15 mil norr om polcirkeln. 1996 flyttade hon till Helsingfors för att gå på gymnasiet. Efter studenten tog hon först en civilingenjörsexamen, motsvarande LTH:s lantmäteriutbildning. Efter några år som miljökonsult sökte hon sig tillbaka för att doktorera vid Aalto-universitetet, med fokus på hållbara fastigheter.

Livscykelanalyser av fastigheter
– I min doktorsavhandling gjorde vi livscykelanalyser inom den byggda miljön. Vi kom bland annat fram till att cirka 40 procent av en människas klimatavtryck kommer från boendet. Hur man bor spelar också stor roll, säger Riikka Kyrö och förklarar:

Riika Kyrö, LTH

– Livsstilen avgör storleken på ditt klimatavtryck. Tvärt emot vad många tror gör storstadsbor ett större klimatavtryck än de som bor i glesbygd. Det enda storstadsborna är ”bättre på” är att de kör mindre bil. Detta dras dock ned av att de både flyger och konsumerar mer än glesbygdsborna. 

De här forskningsresultaten fick Riikka att börja drömma om att förändra sin egen livssituation. Några år senare, under pandemin, kunde hon göra drömmen till verklighet genom att flytta från Malmö till den skånska landsbygden.

Efter sin doktorsexamen arbetade Riikka Kyrö som hållbarhetschef för Nokias kontors-, forsknings- och utvecklingslokaler under några år, men sökte sig sedan än en gång tillbaka till den akademiska världen. 

Koordinerar SHORE
Sedan 2019 är hon alltså universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. Under 2020 fick hon finansiering från Formas för det fyraåriga forskningsprojektet SHORE: SHare, Optimize, REimagine – reframing circular economy for the real estate and construction industry. Idén till projektet kom från hennes tidigare arbets- och forskningserfarenheter. Samarbetet med fastighetsbranschen är stort, vilket bland annat märks i projektets fallstudier.

– Jag vill få fler att inse vilken stor påverkan fastigheter har på klimatet. Särskilt i arbetet med att ta hand om och optimera existerande byggnader finns det mycket mer att göra. Här tror jag att cirkulärt tänkande kan göra skillnad. Vi kan verkligen göra något åt hållbarheten och fastighetsbranschen har en stor roll att spela! Här finns dessutom pengar att tjäna, säger Riikka Kyrö.

Vad sticker ut med SHORE?
– Projektet kombinerar livscykelanalyser och teknisk cirkulär ekonomi med de sociala aspekterna av delningsekonomi. Det är en ovanlig kombination. Vi tar in alla tre hållbarhetsaspekterna i projektet och ska också göra framtidsstudier.

Du undervisar även mastersstudenter i framtidsstudier. Berätta!
– Vi kan alla vara med och påverka vår framtid, så att den inte ”bara händer”. Genom att fokusera på något som är önskvärt och arbeta mot det, kan vi identifiera olika vägar framåt. Ett sätt är att skanna av och se vilka megatrender, trender och svaga signaler som finns, för att studera hur de påverkar exempelvis fastighetsbranschen. Just nu är det aktuellt att fundera över våra framtida kontor och arbetsplatser samt hur vi kommer att arbeta framåt. Framtidsstudierna är ett sätt att förbereda studenterna på arbetslivet. Om fler hade ägnat sig åt framtidsstudier hade vi kanske också varit bättre förberedda inför covid-pandemin.

Vilka är dina farhågor respektive förhoppningar framåt?
– Å ena sidan känns det som att vi inte har kommit någon vart alls. Jag har hållit i princip samma föreläsningar om klimatförändringar i tio år, vilket kan få mig att tänka att vi inte lär oss något alls och att vi inte gör tillräckligt. Å andra sidan känns cirkulär ekonomi hoppfullt. Det är ett område med potential, där vi kan hantera tillväxt utan att tära onödigt mycket på jordens resurser. 

Klicka här för att läsa mer om Riikka Kyrö och hennes forskning. 

/Lotta Solding