Hur arbetar fastighets- och byggbranschen med återvinning och delningsekonomi?

På CFFF:s frukostmöte den 30 september fick vi två perspektiv på återvinning och delningsekonomi. LTH-doktoranden Rebecka Lundgren berättade om sin och andra forskares pågående forskning i ämnet, medan Midrocs hållbarhetssamordnare Ulrika Viderum pratade om företagets satsning Embassy of Sharing, som snart börjar ta form i Hyllie. 

Rebecka Lundgren inledde morgonen med att berätta om det forskningsprojekt hon ingår i, SHORE. En av många studier och rapporter inom projektet är Rebeckas kommande doktorsavhandling, som handlar om hur fastighets- och byggbranschen kan gå mot ett mer cirkulärt tänkande. 

Förkortningen och forskningsprojektet SHORE står för SHare, Optimize, REimagine – reframing circular economy for the real estate and construction industry. Projektet har sin bas på avdelningen för fastighetsvetenskap på LTH och omfattar sex forskare, varav Rebecka alltså är en. Projektets mål är att främja ett skifte till cirkulär ekonomi i fastighets- och byggsektorn.

Rebecka Lundgren, LTH

Återanvändning av byggnader

– Inom projektet belyser vi bland annat hur delade ytor formar rörelsen för användaren, leverantören och ägaren. Vi ställer oss också frågan hur återanvändning av gamla byggnader kan organiseras så att kostnader och inbäddad koldioxid kan optimeras, sa Rebecka Lundgren.

Projektet finansieras av Formas och fyra fallstudier ingår i satsningen: Ifö Center i Bromölla, Stationen Kontorshotell i Ängelholm, Norrsken House i Stockholm och Puistokatu 4 i Helsingfors i Finland. Rebecka berättade lite kort om några av de resultat som hittills kommit fram i Bromölla.

– Ifö Center visar sig ha haft positiv inverkan på orten. Något som var lite förvånande var att den sociala hållbarheten visat sig vara den mest centrala och att den ekologiska hållbarheten blivit mer av en ”produkt” utifrån den sociala hållbarheten, sa hon.

Embassy of Sharing

Därefter tog Ulrika Viderum vid och berättade om Midrocs satsning på Embassy of Sharing; ett helt kvarter som bygger på delningsekonomi och hållbarhet. Kvarteret består av sju byggnader, som ska innehålla både kontor och bostäder och placeras mellan Emporia och järnvägsspåren i Hyllie. Här provar Midroc många nya idéer när det gäller såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet. Helhetskonceptet bygger på de 17 globala hållbarhetsmålen och Malmökommissionens slutrapport. Rebecka Lundgren och hennes forskarkollegor kommer att följa satsningen.

Ulrika visade skisser och berättade om de olika byggnaderna; alla med en egen profil och ett hållbart mål att uppnå. Fyrtornet, som är först ut, kommer att bli Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä. Huset kommer att ha solceller och goda odlingsmöjligheter. Det kommer också att bestå av en del publika ytor, där de som kommer med tåget välkomnas in. Fyrtornet kommer att ha en överbyggnad in till grannhuset Drivbänken, där innovation kommer att stå i centrum.

Ulrika Viderum, Granitor f.d. Midroc

Skapa flöden

– Vi bygger ihop de här två husen för att vi vill skapa publika ytor, där vi vill att människor som kanske inte annars hade mötts ska ha en chans att mötas. Vi vill vara inkluderande, skapa flöden, kollisioner och binda samman staden, sa Ulrika Viderum.

En aktiv tanke i formandet av Embassy of Sharing är att göra det i samarbete med aktörer från olika samhällssektorer. De som så här långt ingår i samarbetet är bland andra: Wingårdhs Arkitekter, REKO-ring Malmö, Botildenborg, Malmö stad, VA SYD, och Fryshuset. 

– Vi vill minska klimatångesten och vara med och bygga en bättre framtid. Vi vill skapa en bubblande, innovativ och inkluderande plats, avslutade Ulrika Viderum.

Vill du veta mer?

Läs mer om Rebecka Lundgren och SHORE.

Läs mer om Embassy of sharing.