Hur förbereder sig Malmö för att bli en halvmiljonstad?

Malmö är den stad som just nu växer snabbast i Sverige. Om dagens tillväxttakt håller i sig är Malmö en halvmiljonstad om ungefär 30 år. Hur planerar Malmö stad för detta och hur kommer Öresundsmetron in i bilden?

På CFFF:s frukostmöte den 28 november 2019 var siktet inställt på Malmös framtid. Vi fick lyssna till tre talare från Malmö stad: Gunnar Blomé (chef för samhällsplanering), Magnus Persson (utvecklingsstrateg) och Maria Bredin (projektledare för Öresundsmetron) samt två från arkitektkontoret Fojab: Petra Jenning (vice ateljéchef) och Henrik Malm (utvecklingsansvarig Fojabcode). Tillsammans målade de upp ett antal scenarios och berättade hur de planerar och förbereder staden på en fortsatt tillväxt.

– Malmö har återhämtat sig snabbt från nedgången på 1990-talet och växer i dag snabbast i Sverige. Var tredje timme startas till exempel ett nytt företag i staden och med dagens tillväxttakt kommer vi att vara en halvmiljonstad år 2047. Vad betyder det här för Malmö och hur förbereder vi oss för det?

Så inledde Gunnar Blomé morgonen, innan han lämnade över till sin kollega Magnus Persson, som berättade mer i detalj hur planeringsarbetet går till.

Gunnar Blomé, Maria Bredin & Magnus Persson, Malmö stad

Snabb utveckling
– Ni undrar kanske varför vi redan nu skissar så här långt framåt, men det finns flera anledningar till det. Å ena sidan är utvecklingen snabb i staden och å andra sidan tar stadens beslutsprocesser lång tid. Här gäller det att tänka långsiktigt, både när det gäller planering och budget. Vårt arbete måste också samordnas mellan våra olika förvaltningar, sa han.

Malmö växer i dag med 5 600 personer per år. Om tillväxten fortsätter i samma takt når Malmö alltså 500 000-strecket om cirka trettio år. Det planerarna bland annat studerat är hur många nya förskolor, grundskolor och lärare som behövs i halvmiljonstaden. Men också hur många nya arbetstillfällen totalt som krävs och vad det medför i form av nya arbetsplatser och kontor.

– Vi kommer bland annat att behöva fler hotell och cirka 80 000 nya bostäder, vilket är 30 000 fler än vad som just nu finns i kommunens översiktsplan, sa Magnus Persson.

Planering av Öresundsmetron
En viktig pusselbit i det växande Malmö är Öresundsmetron som det redan pågår aktiv planeringen inför, på båda sidor sundet. Maria Bredin gav oss en inblick i dessa processer. Även om arbetena rent fysiskt inte ska påbörjas förrän 2035, gäller det även i detta fall att vara ute i god tid.

– Frågor som vi funderar över är bland annat hur metron skulle kunna förgrena sig vidare in i Malmö. Tanken att metron ska avgå ungefär med 1, 5 minuts mellanrum och resan beräknas ta 20 minuter från Malmö till Köpenhamn. Vi tänker också att metron kommer att ha dubbla funktioner: dels kommer den att fylla många av regionens kommunikationsbehov och dels kommer den att öppna upp vägar och förenkla vår kontakt med övriga Europa via den kommande Fehrman Bält-tunneln, som beräknas vara klar 2028, sa hon.

Metron kommer att gå i en tunnel under havsnivån och bli vad Maria beskrev som ”Öresundsbrons tredje våning”. Därmed är planen att den ska avlasta bron och underlätta trafiken på den.

Digitalt labb för stadsutveckling

Henrik Malm & Petra Jenning, Fojab

Slutligen var det Fojabs tur att berätta om sin del i samarbetet runt det framtida Malmö. De har bland annat skapat vad de kallar

City Fiction, ett digitalt labb för stadsutveckling och förtätning.

Både via beskrivande ord och genom att visa upp sin digitala plattform visade de hur de kan simulera olika sätt för staden att växa, beroende på hur ett antal värden viktas. Utifrån hur viktigt det är att bygga exempelvis havsnära eller med stor närhet till någon av stadens parker eller stationer, kan framtidens Malmö ta sig olika uttryck.

– I dagsläget har Malmö 4 000 invånare per kvadratkilometer. Om vi istället lägger in värden som städer som Stockholm eller Paris har, kan vi se hur mycket tätare Malmö skulle bli, berättade Henrik Malm.

Ett Malmö med 170 000 fler invånare än vi har i dag är svårt att föreställa sig, men denna morgon fick vi hjälp på traven och en viss inblick i det planeringsarbete som pågår på olika håll i Malmö.

/Lotta Solding