Hur industrialiserar vi återvinning och återbruk?

Sammanfattning av årsmöte 2020-09-24.Den 24 september arrangerade CFFF höstens första frukostmöte med cirkulär ekonomi, återvinning och återbruk på agendan. Mats Torring, affärsutvecklare på Stena Recycling, gav oss intressanta inblickar i en bransch under utveckling. En tydlig infrastruktur och bra kommunikation var enligt honom viktiga nycklar för att få området att ta nästa steg. 

Stenakoncernens återvinningsverksamhet är omfattande. De hanterar till exempel allt avfall från Volvos fabriker, men även avfall från mindre och mer lokala aktörer. Mats nämnde att det går att återvinna 96 procent av en bil, men att läget ser klart sämre ut när det gäller hus och fastigheter. Han pekade också på vikten av att sortera rätt från start. 

– Vi gör de flesta sorteringar ute hos våra kunder och ser till att ha rätt containrar på plats. Därefter finns det stora möjligheter till industriell hantering av avfallet. Vissa delar av avfallet måste dock fortfarande demonteras manuellt, framför allt när det handlar om att sortera ut giftiga ämnen, sa Mats Torring.

Han pekade även på ett annan viktig fråga:
– Hur ser vi till att få stor skala på återbruk och återvinning, så att det vi gör inte bara blir demoprojekt? Hur får vi den här branschen att bli mer industriell? Vilka digitala lösningar är möjliga och hur får vi människor att använda dem?

Kommunikation stor utmaning
Här tangerade Mats en annan av branschens stora utmaningar, nämligen kommunikation. Han berättade att många gärna är ”lite hemliga” när det gäller återvinning och att det finns lite för många aktörer som arbetar svart.

– Vi måste tagga upp när det gäller information. Det måste också vara lättare att handla mot kvitto. Först då blir det möjligt att skapa statistik och att öka säkerheten. Om vi kan förenkla och dokumentera mer, så kan vi också skapa bättre spårbarhet, sa han.

Mats lyfte även vikten av planering. Med bättre planering ökar möjligheterna att riva exempelvis en fastighet försiktigt och mer ”rätt”. Det kan i sin tur göra att sorteringen av det som ska återvinnas kan göras direkt på plats och att färre transporter behövs.

Bland Stenas egna returprodukter nämnde Mats bland annat byggmaterialet Repur, som Stena Recycling producerar utifrån krossade kylskåp. Krossade kylskåpsrester kan även användas som golvmassa och av kylskåpsisolering kan det skapas ljudabsorbenter.

Mats kollegor från Stena Fastigheter, Jonas Larsson och Unni Sollbe, fyllde på Mats berättelse. Jonas lyfte bland annat Stenas samarbete med Battery Loop, som enkelt uttryckt handlar om att återvunna bussbatterier kan få ett andra liv i fastigheter. Unni Sollbe lyfte fram en tänkbar förklaring till varför det fortfarande finns en viss tröghet när det gäller återvinning:

Fast i gamla strukturer
– Det finns mycket kvar att göra när det gäller återvinning och återbruk. Att inte mer händer kan bero på att vi är fast i gamla strukturer. Det är ofta ganska enkelt att göra de här sakerna, men det är svårt att komma igång, sa hon. 

Mats Torring sammanfattade morgonen med att återkomma till branschens två utmaningar: kommunikation och struktur.  
– Kommunikation är den största utmaningen; kommunikation mellan branscher och även inom bolag. Här gäller det att vi hjälps åt, så att vi når fram till alla leverantörers underleverantörer, sa han och avslutade:

– De tekniska lösningarna är inte problemet, vi behöver snarare ställa oss frågan vad som krävs för att vi ska få återvinning att fungera i större skala: Hur ska vi sortera, skriva ramavtal och skapa system och infrastruktur? Kanske kan CFFF vara med och skapa den strukturen i Skåne för att få det på rulle?

/Lotta Solding