Hur kan en stad arbeta med innovation?

Helsingborg satsar på att vara en av Europas mest innovativa städer nästa år, 2022. På CFFF:s frukostmöte den 25 mars berättade Soraya Axelsson, chef för H22, om stadens satsningar. Innovationsforskaren Caroline Wigren Kristoferson, som följer satsningen, berättade hur en stad kan arbeta med innovation.

Soraya Axelsson inledde morgonen med att ge oss snabb inblick i det pågående innovationsarbetet.

– Vi vill göra Helsingborg till en plattform, vi vill vara möjliggörare istället för utförare. Ambitionen är att det här tänket ska sippra ut och finnas runt om i alla våra verksamheter. Vi har också antagit en vision som vi kallar Helsingborg 2035, där H22 är ett delmål på vägen. Till 2035 vill vi vara en skapande, gemensam, global, balanserad och pulserande stad, sa hon.

Soraya Axelsson, projektchef H22, Helsingborg
Soraya Axelsson, projektchef H22, Helsingborg

I innovationssatsningen ligger självklart massor av arbete, på många nivåer. Satsningen är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete i Helsingborg, som pågått de senaste 10 åren. En del i detta har varit att skapa en stark ledarskapskultur. Ett ledarutvecklingsprogram för stadens samtliga chefer har just gått in i sin andra omgång och 10 000 medarbetare har deltagit i ett antal medarbetardagar. 

Innovationssatsning och City Expo

Vad är då H22? Enkelt uttryckt är det dels en stor satsning på innovation, välfärd, hållbarhet och stadsutveckling och dels ett City Expo. Här kan du läsa mer om H22/City Expo och här kan du läsa mer om stadens innovationsarbete som helhet. 

– Vi vill fortsätta utvecklas och lära mer av andra och har därför skapat en ny typ av partnerskap. Tillsammans med våra 70 partners arbetar vi bland annat med att utforska lösningar till våra stadsövergripande utmaningar. Vi arbetar också för att positionera Helsingborg internationellt, något som känns otroligt viktigt och har varit väldigt framgångsrikt, sa Soraya Axelsson.

Under H22 City Expo, som kommer att pågå från den 30 maj till den 3 juli 2022, kommer olika delar av Helsingborg att fyllas av bland annat paviljonger, utställningsområden, live-laboratorier, upplevelser, konferenser och tematiserade stadsturer. Den fråga som cirklar över allt alltihop är: Hur bygger vi framtidens städer? Olika områden kommer att ha olika teman. Parallellt med fasta utställningar kommer diverse aktiviteter att äga rum varje dag.

Ett nytt styrverktyg
– Jag ser innovation som ett nytt styrverktyg i den kommunala sektorn. För oss i Helsingborg är innovation en del av vår kärnverksamhet, avslutade Soraya Axelsson.

Därefter tog Caroline Wigren Kristoferson vid, innovationsforskare och professor på Malmö universitet (på Institutionen för urbana studier) från och med den 1 april i år. Sedan några år tillbaka har hon studerat innovationsarbetet i Helsingborg. Ett arbete hon nu fortsätter att fördjupa sig i och utveckla vid Malmö universitet.

– Vad händer när en offentlig aktör ska arbeta med innovation? Är innovation ens ett offentligt uppdrag och hur ska det utföras? Det var frågor som jag ställde mig inledningsvis. Det jag bland annat kan säga så här långt är att det är viktigt att offentliga aktörer är bra och tydliga kravställare, sa Caroline Wigren Kristoferson.

Hon förklarade vidare att det finns olika typer av innovation: produktinnovation, processinnovation och social innovation.

Att svara mot mål och möta behov

– Innovationsarbete är komplext och det gäller att inte fastna i enbart produktinnovation. Det är också viktigt att den innovation som offentliga aktörer arbetar med ska svara mot uppsatta mål och möta de behov som aktören har, sa Caroline Wigren Kristoferson och fortsatte:

– Det är också viktigt att definiera vad som är innovation och vad som inte är det. Organisationer behöver arbeta inkluderande med innovationsbegreppet, så att det blir något de anställda kan förhålla sig till. Införs något nytt i en kommun som fungerar och som leder till ökat värdeskapande så kan det kallas innovation, även om det är kopierat från en annan kommun. Kommuner är bra på att sprida erfarenheter och dela med sig.

I den efterföljande frågestunden betonade Caroline Wigren Kristoferson bland annat att hon ser fastighetsbolagen som otroligt spännande aktörer i samarbetet med kommuner. Soraya Axelsson fyllde på och nämnde att arbetet med innovationer kräver dels tid och tålamod och dels ett fungerande samarbete över branscher, sektorer och organisationer. Även hon tog upp fastighetsbranschen, där det inte alltid är helt enkelt att driva gemensamma innovationsinitiativ för att det ofta råder stark konkurrens om att få bygga och exploatera. ”Att det går ser vi dock bevis på i Oceanhamnen i Helsingborg. När det gäller innovation måste man klara av att samarbeta och konkurrera samtidigt”, sa Soraya Axelsson. 

/Lotta Solding