Hur skapar vi – tillsammans – fastigheter som drivs och förvaltas klimatneutralt?

Att skriva under ett avtal om att göra sin verksamhet klimatneutral är en sak. Att ta sig an uppgiften i praktiken är något annat. Vid CFFF:s frukostmöte i slutet av november berättade Madeleine Nobis från Liljewall om den gemensamma vägen mot LFM30:s mål. 

Madeine Nobis, Liljewall

Liljewall arbetar med vardagsarkitektur och har varit en del av LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030) sedan 2019. Föreningen har ett tydligt mål – att medlemmarna tillsammans ska utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030, med netto noll CO2-utsläpp.
– Vårt löfte på Liljewall är att alla projekt som vi påbörjar ska vara klimatneutrala 2030. När vi började fundera på hur vi skulle uppnå målet ställde vi oss frågan: hur gör vi detta? Vi är ju konsulter och driver alla våra projekt tillsammans med andra. Efter ett tag landade vi i stället i frågan: hur hjälps vi åt? Arbetet måste göras gemensamt, börja nu och sedan ske stegvis, sa Madeleine Nobis, hållbarhetsstrateg på Liljewall och gruppledare för Arbetsgrupp 5 inom LFM30, som arbetar med klimatneutral drift och förvaltning.
Att arbeta tillsammans är själva poängen med LFM30. Både Madeleine Nobis och Fredrik Sörling från IKANO, som också är medlem i LFM30, underströk det under morgonens möte. De berättade också att det har skapats en kultur av att dela med sig av kunskap inom föreningen.

Del av allas framgångar
– Alla tjänar pengar på att vara klimatneutrala. Vilket innebär att alla får del av allas framgångar, sa Fredrik Sörling. 
– En av de stora fördelarna med LFM30 är att vi delar kunskap mellan varandra. För alla är intresserade av hur vi tillsammans tar oss vidare mot det gemensamma målet. Inom LFM30 finns också mycket hjälp och vägledning att få, sa Madeleine Nobis.
För att kunna mäta hur alla tar sig framåt har LFM30 skapat något de kallar KKPI-metoden, som Madeleine Nobis beskrev under mötet. KKPI står för Klimat-KPI:er. Metoden är öppen och kostnadsfri för alla medlemmar. 

Åtaganden och löften
– Alla fastighetsägare har skrivit under ett antal åtaganden och löften. Det handlar bland annat om att minska fastigheters utsläpp och att använda klimatdeklarationer för vissa typer av nybyggnad. LFM30:s medlemmar har också åtagit sig att årligen redovisa sin förflyttning, annars förlorar de sitt medlemskap. Vi har enats om 20 KKPI:er som alla medlemmar ska mäta, för att kunna följa sin årliga förbättring, sa Madeline Nobis och fortsatte:
– För att underlätta ytterligare har vi skapat fyra klimatsteg, där den första heter ”I gång” och den fjärde ”Klimatoptimerad”. Eftersom vi vill att det ska vara lätt att komma i gång handlar det första steget om att besvara ett antal ja- och nej-frågor. Därefter är man i gång! I nästa steg, som vi kallar ”Bra”, handlar det om att utföra ett antal kostnads- och tidseffektiva klimatåtgärder, att se över och förbättra sin energi- och vattenmätning samt att göra årliga uppföljningar. 
I föreningen finns goda möjligheter till dialog med andra medlemmar. Det arrangeras till exempel ”KKPI-stugor”, där medlemmar möts  och gemensamt diskuterar mätproblematik samt lösningar och vägar framåt.
– En stor del av LFM30:s arbete handlar om beteendeförändringar. Vi arbetar för ökad förståelse och ändrade beteenden, avslutade Madeleine Nobis.

Fakta
Här kan du läsa mer om LFM30 och här om Liljewall.

/Lotta Solding