I år fyller CFFF 20 år!

I år har det gått 20 år sedan Centrum för fastighetsföretagande bildades, av nybildade Malmö högskola och den mer etablerade aktören Lunds Tekniska Högskola. Ungefär sam­tidigt skapades utbildningsprogrammen i Fastighetsföretagande och Fastighetsförmedling, på Malmö högskola.
Både föreningen och utbildningarna var starkt efterfrågade av branschen. Detta engage­mang – för fastigheter, bostäder och samhällsutveckling – samt en önskan om förändringar inom fastighetsbranschen, har sedan dess präglat vår verksamhet och drivit föreningen framåt.

För att markera våra första 20 år tillsammans har vi tagit fram en jubileumsskrift, som vi nu sänder ut till våra medlemmar. I den berättar vi vad CFFF är: vad vi står för, vad vi gör och vilka vi är. Vi gör även en tillbakablick och berättar hur allt startade. Du får gärna sprida skriften till kollegor som är engagerade i CFFF.
För att fira våra första 20 år hade vi också planerat för ett extra festligt årsmöte våren 2020. Dessa planer fick vi av känd anledning skjuta upp. Vi ser fram emot att få återkom­ma senare med nya planer för ett fysiskt, festligt firande.
Till sist, glöm inte att vi finns till för våra medlemmar. Och att vi är helt beroende av ert fortsatta engagemang. Vi behöver era tankar och ideer för att göra bästa nytta för er som medlemsföretag!
Trevlig läsning och tack för att du är med och gör det så inspirerande att arbeta med CFFF!

Hälsar

Karin Staffansson PauliLotta Strömgren Jönsson
Utvecklingsledare CFFFStyrelseordförande CFFF