Julhälsning

Året som gått har haft sina utmaningar och för CFFF har det inneburit att våra frukostmöten (förutom det senaste) har fått ske digitalt. Ett av CFFF:s syften är ju att vara en mötesplats, men kontaktskapande och nätverkande har fått ske på ett annorlunda sätt i år.

En nyhet för det kommande året är att CFFF utökar samarbetet med CMB (Centre for management in the built environment). Samarbetet medför att det blir möjligt för CFFF att ta del av CMB:s digitala lunchserie i gränslandet mellan forskning och praktik som de benämner ”En timme prakademi”. Formen för seminarierna kommer att variera och likaså ämnena. Se kommande ämnen, datum och anmäl dig genom att ange din e-post här:  https://www.cmb-chalmers.se/aktivitet/prakademi/

I maj hoppas vi även kunna fira CFFF:s uppskjutna 20-årsjubileum. Frukostmötena under våren 2022 kommer att äga rum den 17 februari och den 7 april.

Vi önskar er alla en riktigt

God Jul 

Gott Nytt År!


Lotta Strömgren Jönsson, Karin Staffansson Pauli & Ann-Charlotte Lyvall