Kallelse till årsmöte 11 juni 2020

Du har inte tillräckliga rättigheter för att få åtkomst till denna data

Härmed kallas till Centrum  för Fastighetsföretagandes årsmöte, som  äger rum via Zoom den 11 juni kl. 11.00. 

Klicka på följande länk för att kunna delta i årsmötet: https://mau-se.zoom.us/j/6011312788  eller logga in på Zoom med
meeting ID: 601 131 2788.

Dagordning för årsmötet finns nedan och klicka på Årsredovisning 2019 för att hämta filen.

Vänligen anmäl dig senast den 9 juni 2020.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]

Dagordning för årsmötet den 11 juni 2020 kl 11.00

 1. Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
 2. Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 3. Upprättande av deltagarförteckning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Stämmans behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2019
 8. Föredragning av revisionsberättelser för år 2019
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val till valberedningen.
 13. Val av revisor.
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Varmt välkommen!
Karin Staffansson Pauli
Utvecklingsledare