Logistikfastigheter och AI-utmaningar

Fastighetsvetenskap vid Urbana studier på Malmö universitet deltar varje år i Business Arena, som arrangeras av Fastighetsnytt och är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Initiativet kallas för ”Akademin i samverkan” och har som målsättning att dela forskningsbaserade resultat och främja potentiella samarbeten mellan fastighetsbranschen och akademin, det vill säga att verka för utveckling och forskning i samverkan med fastighetsbranschen. Fastighetsvetenskap samarbetar med LTH, KTH och Chalmers för att underlätta kunskapsutbytet och har en gemensam monter och arrangerar seminarier under evenemanget.

Årets seminarium i Malmö var mycket välbesökt och hade ett för fastighetsbranschen aktuellt tema ”Logistikfastigheter och AI-utmaningar”. Seminariets moderator var Carl-Magnus Carlsson, adjunkt vid Malmö universitet och inleddes av att Christian Berglund, fastighetschef på Swedish Logistic Property berättade om sin syn på dagens och framtidens logistikfastigheter och de utmaningar som artificiell intelligens medför.

Det akademiska perspektivet gavs av de båda lektorerna Benedikte Borgström och Helgi-Valur Fridriksson, som menar att innovativa servicelösningar krävs för hållbar tillväxt inom e-företagande och med nya typer av logistikflöden. Både logistikföretag och fastighetsbolag är tjänsteleverantörer som traditionellt försöker anpassa sig till kundens verksamhet, men kundkännedom är inte alltid tillräckligt, utan nya perspektiv behövs för att förstå hur konkurrenskraftiga e-affärslösningar skapas.

Under 2020 deltar Fastighetsvetenskap i Business Arena på följande orter: Malmö den 4 mars, Göteborg den 28 april och Stockholm den 16-17 september.

De fyra lärosäten som delar i samarbetet “Akademin i samverkan” är följande: Chalmers CMB (Centre for Management of the Built Environment), KTHLTH och Malmö universitet med Centrum för Fastighetsföretagande

/Ann-Charlotte Lyvall