Maria Hiersemann får 2022 års mentorsstipendium

Mie Jernbeck & Maria Hiersemann

På CFFF:s frukostmöte den 6 oktober tilldelades Maria Hiersemann årets mentorsstipendium. Hon är chef för Ekonomiska tjänster på HSB Malmö. Mie Jernbeck på Mentor International ansvarar för mentorsprogrammet. Stipendiet kan sökas av medarbetare på CFFF:s medlemsföretag.

Varma gratulationer till Maria!