Med ett tydligt uppdrag – att upplysa och skapa förändring

Energifrågor, återbruk och cirkularitet löper som en röd tråd genom Ulla Jansons studier, yrkesliv och forskning. Ämnen och kunskap som i dag är mer efterfrågade än någonsin. Hennes egen drivkraft utgår från en mycket konkret fråga – varför tar vi inte bättre hand om vår planet?

– Jag älskar den här planeten! Jag älskar naturen, klipporna, havet, skidåkning med snö och rimfrost. Men när jag ser att vi medvetet förstör vår planet vill jag bara skrika: sluta släng! 50 procent av världens råvaruuttag görs av byggbranschen. När jag vet det och vet att vi kan göra annorlunda så måste jag också se till att vi gör annorlunda. Därför ser jag det som min plikt att upplysa och skapa förändring, säger Ulla Janson.

Bild Ulla Janson , LTH
Ulla Janson, LTH

Sedan knappt ett år tillbaka är Ulla koordinator för LTH:s profilområde cirkulär byggindustri, anställd vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära. 

Att hon skulle bli ingenjör och arbeta med det hon gör i dag känns å ena sidan helt självklart. Å andra sidan ville hon en gång bli arkitekt.

Arkitekt eller ingenjör?
– När jag gick sista året på teknisk linje på gymnasiet i Vänersborg besökte jag Chalmers, på en av deras tjejdagar. Då insåg jag att arkitekter inte bygger, de ”bara ritar”. Insikten fick mig att ett år senare söka till Chalmers civilingenjörsutbildning med inriktning väg- och vatten, säger Ulla Janson.

Väl där så valde hon bland annat att läsa kurser i VVS-teknik (värme, vatten och sanitet), vilket inte så många gjorde. Det visade sig vara ett smart val, som ledde till att Ulla blev headhuntad till ett jobb som installationskonsult som hon påbörjade direkt efter sin examen. Efter fem år som VVS-konsult kände hon dock ett sug efter mer kunskap.

– Jag hade jobbat en del med energifrågor åt allmännyttan i Göteborg och kände att jag ville veta mer. Då sökte jag en doktorandtjänst på LTH, där kompetensen jag sökte fanns. Under fem år forskade jag och skrev en avhandling om passivhus, säger Ulla Janson.

MKB och Skanska
Efter sin doktorsexamen började hon arbeta på MKB i Malmö, först som driftchef och sedan som energistrateg.

– Det var otroligt härliga år. Jag blev lärde mig massor, hade stort stöd av ledningen och fick väldigt fria händer, säger Ulla Janson.

Därefter arbetade hon fem år på Skanska, till att börja med som chef för energigruppen, följt av tre års arbete med hållbar affärsutveckling. Därefter fick hon en fråga från LTH om hon ville börja arbeta som lektor hos dem. Hon kände sig inte helt redo att lämna Skanska, så till en början arbetade hon halvtid på Skanska och halvtid på LTH. 

Tillbaka till akademin
När så frågan kom om hon ville bli koordinator för ett av LHT:s nya profilområden, tog hon våren 2021 steget fullt ut tillbaka till akademin. De forskningsprojekt Ulla Janson deltagit i sedan dess handlar om energi eller återbruk i olika former. Ett av dem heter Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln. Projektet är precis avslutat och Ulla har under hösten 2022 rest runt och pratat om projektets resultat. 

– En av våra slutsatser är att det går att minska energibehovet vid renovering med upp till hälften av det ursprungliga behovet. Ett alternativ till fönsterbyte är till exempel att byta den inre glasrutan mot en glaskasett i stället för att byta hela fönstret, säger hon.

Ett annat forskningsprojekt som precis har inletts heter Arvet efter varvet, och görs i samarbete med Varvsstaden i Malmö. Forskarna ska studera olika möjligheter att renovera gamla fönster under renoveringen av Varvsstadens byggnader.

Renovering och fastighetsvärdet
Ulla håller som bäst på att avsluta ytterligare ett forskningsprojekt, som enkelt uttryckt handlar om renovering kontra att bygga nytt samt hur detta är kopplat till fastighetsvärdet. Fastighetsägare har rätt att höja hyran när exempelvis ett kök renoveras i en lägenhet. Och när hyran höjs ökar fastighetsvärdet. 

– I en cirkulär värld känns detta tänk inte längre hållbart. Frågan är hur cirkularitet och renovering skulle kunna värderas enligt den nya EU-taxonomin. Skulle även ett renoverat kök kunna leda till hyreshöjning? Byggrådet finansierar vår forskning, som ska presenteras vid deras årsmöte våren 2023, säger Ulla Janson.

Så gott som samtliga forskningsprojekt som Ulla deltar i sker i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen. Vilket för oss in tillbaka till hennes drivkrafter.

– Jag tycker om verklighetsnära forskning och att få vara den oberoende rösten. Jag tror på täta kontakter mellan näringsliv och akademi. Bara kom till oss med era utmaningar så ska vi se till att hitta rätt forskare som kan undersöka dessa frågor, avslutar Ulla Janson.

/Lotta Solding

Fakta
Här kan du kontakta Ulla Janson och här kan du läsa mer om några av hennes forskningsprojekt: