Med fötterna i ”förvaltningsmyllan” och blicken nyfiket riktad framåt

Sedan snart två år är Sandra af Forselles chef för affärsområde Förvaltning på HSB Malmö. Dessförinnan har hon haft en rad olika roller inom MKB och LKF. Som ny i CFFF:s styrelse vill hon bidra med sitt engagemang för förvaltning och att bygga socialt hållbara städer. 

– CFFF har varit en del av hela mitt yrkesliv. Jag gick i första kullen på utbildningen Fastighetsföretagande, innan Malmö högskola blev universitet. Jag var också CFFF:s första mentorstipendiat och har senare själv varit mentor för sistaårsstudenter. Dessutom har alla mina arbetsgivare varit medlemsföretag. Så jag behövde inte tänka länge när jag fick frågan om att vara med i styrelsen, säger Sandra och tillägger:

– Det finns så mycket som kopplar an till CFFF i mitt jobb, men jag har hittills inte varit så kopplad till forskning, så här ser jag fram emot att lära mig mer. Hur kan branschen och forskningen dra nytta av varandra? 

Sandra beskriver sig själv som en nyfiken person. På HSB har hon till exempel inget eget rum, utan sitter där det för stunden finns en plats. 

Sandra af Forselles

– Jag har lätt för att flytta på mig och har jag bara en dator och en telefon så klarar jag mig. För mig är det viktigt att sitta nära mina kollegor, att vara på plats bland dem så mycket jag kan. Det ger mig möjlighet att träffa många, vara nära den verksamhet jag leder och att lära mig mycket.

Vad driver dig inom yrkeslivet?
– Jag vill jobba nära det som är nära människor, vilket ju hemmet är. Jag tycker också att det som händer mellan husen är viktigt. Det är här mitt intresse för social hållbarhet och stadsutveckling kommer in.

Vilka är de viktigaste branschfrågorna just nu?
– Hållbarhet är viktigt, i form av bland annat cirkulärt byggande, återbruk, fastigheters livscykler och självklart social hållbarhet. Tillsammans kan vi som fastighetsägare verkligen bidra till social hållbarhet. Förvaltning är den längsta fasen i en fastighets liv. Därför är det viktigt att vi ser hållbarheten hela vägen och inte bara tänker nyproduktion. Att koppla ihop nyproduktion med förvaltning är en fråga som har löpt som en röd tråd genom mitt arbetsliv. Den kompetensen är viktig, tycker jag.

– Digitalisering är en annan viktig fråga, där jag bland annat ser två utmaningar. Hur kan vi bli bättre på att förvalta mer effektivt och även på att koppla upp våra fastigheter?

Vad tror du om branschens utveckling ut framåt?
– Hållbarhet och digitalisering är frågor som aldrig tar slut och där vi hela tiden kommer att ta steg framåt. En annan fråga som jag har funderar på är hur medarbetarna i våra företag påverkas av dagens utveckling. Hur ser deras roller ut framåt? Och hur ser vi till att använda kompetens till det som skapar värde? Här tror jag att det är viktigt att våga prova, att inte vara rädda för att testa nytt. Att fråga sig: vad kan jag göra i stället? För i framtiden tror jag att vi inte längre manuellt kommer att utföra sådant som inte skapar värde, det kommer tekniska lösningar att hantera.

– En annan framtidsfråga är hur vi kan nyttja våra ytor på andra sätt än i dag. När vi inte längre har egna bilar eller när vi kan beställa en självkörande bil, vad ska vi då göra med alla garage? Och kan vi bli bättre på att samutnyttja lokaler? Det gäller att våga tänka både brett och större.

Vad gör fastighetsbranschen intressant?
– Här händer hela tiden så mycket! Nya frågor och utmaningar dyker ständigt upp och det tycker jag är jättespännande, avslutar Sandra af Forselles.

Här kan du läsa mer om HSB Malmö.

/Lotta Solding