Medel för forskning och utveckling

Årets medel för forsknings- och utvecklingsprojekt gick till Helena Bohman och Gunnar Blomé för deras projekt om slumvärdar.

Problemet med så kallade slumvärdar kan ses som ett resultat av flera faktorer och spänner alltså över flera ämnesområden. Syftet med projektet är att genomföra en översikt över forskningsläget och belysa problematiken utifrån aktuell nationalekonomisk forskning. I dagsläget saknas en helhetsbild som knyter samman aktuell forskning med situationen på den svenska fastighetsmarknaden.

Forskningsbidraget som beviljats är om 100.000 kronor. Resultatet av projektet kommer under nästa år att både presenteras vid ett frukostmöte samt göras tillgängligt här på hemsidan.