Mentorsamtalen har stärkt mitt självförtroende

Sedan fem år tillbaka erbjuder Fastighetsföretagandeprogrammet vid Malmö universitet ett mentorprogram för studenter som läser tredje året. Den 2 maj 2019 var det dags för denna omgångs avslutning, där både mentorer och adepter närvarade.

Mie Jernbeck, Mentor International

Syftet med mentorprogrammet är att stödja studenternas yrkesmässiga utveckling, att skapa goda kontakter mellan studenter och yrkesliv samt att stödja den personliga utvecklingen för både mentorer och adepter. Mie Jernbeck från företaget Mentor International, med lång erfarenhet av arbete med mentorer och adepter, har tillsammans med Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig för Fastighetsföretagandeprogrammet, utformat upplägget för mentorprogrammet.

Mentorerna kommer i de flesta fall från CFFF:s medlemsföretag, som visat ett stort intresse för satsningen sedan starten av mentorprogrammet. Att hitta intresserade studenter som vill vara med har heller inte varit något problem.

På avslutningen berättade studenterna om sina erfarenheter från mötena med sina mentorer. Bland fördelarna med att ha en mentor hördes kommentarer som: ”Det har varit nyttigt att reflektera över vad jag gör och att kunna bearbeta det.”

Blivit mer medvetna
Många studenter vittnade om att mentorssamtalen hjälpt dem att bli mer medvetna om hur de själva är och agerar. ”Mentorsamtalen har hjälpt mig i min personliga utveckling och stärkt mitt självförtroende”, sa en av dem. En annan student sa att hon insett att det är okej att misslyckas och att hon känner mer lugn inför mötet med arbetslivet. ”Det kommer nog inte att bli så farligt att komma ut och jobba som jag först trodde. Jag har sänkt mina egna krav.”

Det var flera som berättade att de via sin mentor lärt känna sin blivande bransch bättre, vilket de uppskattade. Någon hade redan fått ett jobb, andra hade via sin mentor fått hjälp att knyta kontakter samt skriva CV och personliga brev. Att året med en mentor gjort en positiv skillnad och påverkat studenterna på olika vis gavs det helt enkelt många bevis för.

Henrik Kjellgren, vd Kanslihuset

Två mentorsröster
Henrik Kjellgren
,  VD på Kanslihuset, och Jeanette Sällström, Retail Leasing Manager på  Atrium Ljungberg, är två av mentorerna som adepterna mött under läsåret. Så här säger de om sina uppdrag:

– Det är lyxigt att unna sig att fundera över vad jag själv gör, hur branschen fungerar och växer. Även jag kan bygga mitt framtida nätverk i mötet med adepterna. Vissa av dem jag mött är redan nu mina arbetskollegor, säger Henrik Kjellgren, och tillägger:

– Det känns också stimulerande att ha kontakt med universitetsvärlden. Här händer det saker och det känns bra att få vara med och lämna input till utbildningen. Det har verkligen varit givande att vara mentor. Jag tycker om de här samtalen; att få lyssna och prata med en adept i lugn och ro.

Jeanette Sällström, Retail Leasing Manager, Atrium Ljungberg

– Varje gång jag är mentor för en ny adept så ger dig mig olika saker och utmanar olika delar av mig. Det är inte bara att köra på, utan det gäller att känna in vem jag möter. Varje person ger mig olika utmaningar. Jag tycker om att kunna vara med och påverka en annan människa att bli ännu mer sig själv, säger Jeanette Sällströmoch fortsätter:

– Jag ber alltid mina adepter att lista sina styrkor och svagheter. De måste framför allt ha koll på sina styrkor när de ska ut och söka jobb, skriva ett CV eller ett personligt brev. Som mentor får jag också en chans att vidga mitt eget nätverk, både via adepterna och via de andra mentorerna från branschen, till exempel vid sådana här träffar.

Kontakta ann-charlotte.lyvall@mau.se om du vill vara mentor eller vill veta mer om mentorprogrammet.

Följ CFFF på Instagram för med bilder från våra evenemang!

/Lotta Solding