Mentorsstipendium 2012

Nu är det dags att söka Centrum för Fastighetsföretagandes årliga Mentorsstipendium! 

Mentorsstipendiet kan sökas av anställda vid CFFF:s medlemsföretag- och organisationer. Mentor International ansvarar för mentorsprogrammet. Den anställde eller adepten tilldelas en mentor från näringslivet. Mentorn är utvald av Mentor International och har genomgått Mentor Internationals mentorsutbildning. Under flera samtal följer adepten och mentorn en struktur med ett innehåll inriktat på ledar- och verksamhetsutveckling. Mentorn utgår från adeptens behov och förmåga och leder processen genom att arbeta med systematiska och relevanta frågeställningar. Adepten kommer att besvara frågorna med syftet att utveckla sin förmåga både som ledare och operativ chef.

Ansökan
Stipendiet kan sökas av anställda vid CFFF:s medlemsföretag och medlemsorganisationer. Uppmuntra era medarbetare att lämna in en ansökan om mentorsstipendium. Komplettera kandidatens ansökan med en motivering till varför ni förordar medarbetarens ansökan.

Kandidaten ska motivera sin ansökan skriftligt motsvarande en A4-sida och i ansökan ska den sökande ange:
– Mål för den egna professionella utvecklingen
– Beskrivning av sin ledarkompetens
– Examen och lärosäte

Sista ansökningsdag är den 19 mars 2012.

Tidigare mentorsstipendiater är Daniel Fredlund, Stena Fastigheter, Pia af Klintberg, Riksbyggen, Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter och Sandra af Forselles, MKB.Sökande med examen från LTH eller Malmö högskola har företräde. Representanter för CFFF:s styrelse beslutar om vem som tilldelas 2012 års mentorsstipendium, som delas ut vid årsmötet den 3 maj. Mentorsstipendiet börjar hösten 2012.

Skicka ansökan och företagets eller organisationens motivering senast den 19 mars 2012 till Ann-Charlotte Lyvall, Centrum för Fastighetsföretagande, Malmö högskola, 205 06 Malmö eller till ann-charlotte.lyvall@mah.se .