Miljöcertifieringar – value added eller en självklarhet?

Varmt välkomna till årets första frukostmöte hos CFFF
Vi inleder med ett ständigt aktuellt tema inom fastighetsföretagande – miljöcertifieringar. Stefan Olander, lektor från LTH vid avdelningen för byggproduktion, ger oss en översiktlig genomgång av för- och nackdelar med miljöcertifieringar. Därefter tar Catarina Warfvinge, som är chef för Miljöbyggnad vid Swedish Green Building Council, över och utvecklar diskussionen till Miljöbyggnad 3.0 och de förändringar som kommer att genomföras.

Några punkter som frukostmötet kommer att beröra är:
– Har det gått inflation i miljöcertifieringar?
– Hur säljer man en fastighet som inte är miljöcertifierad?
– Hur kan man sticka ut idag gällande mijlöcertifiering?
– Blir en miljöcertifiering passé?
– Vilka trender ser vi för miljöcertifieringar i branschen?

Datum: Onsdagen den 15 februari 2017
Tid: kl. 08.00, lättare frukost serveras från kl 7.30. Vi avslutar ca kl 9.
Plats: Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 1, Plan 6 (NI:A0506)

Anmäl dig senast måndagen den 13 februari i formuläret nedan.

Väl mött,
Karin Staffansson Pauli