Nationalekonom med ett brett samhällsintresse

Helena Bohman är en nyfiken generalist. I hennes studier och forskning inom nationalekonomi märks tydliga spår av samhällsvetenskapliga ämnen och internationella erfarenheter. I dag forskar hon om mobilitet och urban ekonomi.

Som gymnasist var tanken att bli journalist. Helena Bohman hade ett nyfiket driv och trivdes på sin gymnasieskola i Torsås, där hon gick på samhällsvetenskaplig linje. Efter en termins resa i USA sökte hon in till juristlinjen i Lund, som väl var det ”man borde göra”. Men det visade sig inte alls vara något för henne. Istället blev det några terminers studier inom socialantropologi, statsvetenskap och mellanösternkunskap. Slutligen landade hon på programmet för nationalekonomi.

Helena Bohman,
lektor Malmö universitet

– Programmet gav mig en bred nationalekonomisk bas. Eftersom jag var intresserad av internationella frågor och internationell utveckling valde jag att läsa ett år i Chile, där jag också skrev min kombinerade kandidat- och mastersuppsats om utbyggnaden av telekom i Chile och Brasilien, berättar Helena Bohman.

Efter sin mastersexamen följde en tid med ströjobb framför allt som lärarvikarie, innan hon 2001 fick en doktorandtjänst på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Här fick hon och övriga doktorander ägna en hel del tid åt undervisning, men självklart även åt forskning. 2008 lade Helena fram sin avhandling, som handlade om nätverksteorier och internationell handel.

Telekomutveckling och inkomstfördelning
– Avhandlingen byggde vidare på min mastersuppsats och handlade om telekomutveckling och inkomstfördelning. När jag var färdig i Jönköping var jag ganska trött på akademin och flyttade till Malmö. Under ett år veckopendlade jag till Karlskrona, där jag arbetade på Boverket med regionalutveckling och stadsutveckling, säger Helena Bohman.

2011 blev fick hon en tjänst på Malmö högskola, på Urbana studier. Inledningsvis undervisade hon en hel del på uppdragsutbildningen för mäklare. För ögonblicket ägnar hon sig nästan uteslutande åt forskning.

– Jag tycker att det är kul att undervisa! När jag kom hit var vi så gott som uteslutande en undervisningshögskola, men sedan dess har det hänt mycket. I dag har Malmö universitet mer fokus på forskning; undervisning och forskning har mer eller mindre samma kärna, vilket gynnar båda sidor, säger Helena Bohman.

Tre forskningsprojekt
Helena är i dag involverad i framför allt tre forskningsprojekt. Ett av dem handlar om socialt hållbara renoveringar, med fokus på bland annat flyttmönster och mobilitet. De två andra handlar om effekter av tillgänglighet av kollektivtrafik, finansierade via K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

– Forskningen via K2 handlar framför allt om några olika fallstudier: Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö, Citytunneln och så en tvillingstudie som rör Höör och Hörby. Studierna gör jag tillsammans med andra forskare, från Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola, säger Helena Bohman och fortsätter:

– När det gäller Citytunneln så tittar jag specifikt på Hyllie station: Har fastighetspriserna påverkats av stationen eller inte? Frågan är om vi redan nu kan se att det hunnit hända något, men det vet vi inte än. Vi försöker också att titta på flyttmönster. Vilka grupper attraheras av de nya stationsområdena?

Helena berättar vidare att det är så att när vi människor flyttar så väljer vi ofta att flytta till områden där det bor människor som påminner om oss själva.

Vad driver dig som forskare?
– Precis som i början av mina studier, eller kanske ännu mer i dag, är det min nyfikenhet som är min drivkraft. Att vara forskare är det roligaste jobbet! Jag får lära mig nya saker varje dag och dessutom jobba med andra människor som också är nyfikna och vill lära nytt. I dag är det mycket som målas upp ganska onyanserat; som antingen svart eller vitt, medan det mesta i dag snarare är väldigt komplext. Att få jobba som jag gör är lyxigt, spännande och väldigt, väldigt roligt.

Här kan du läsa mer om Helena och hennes forskning.

/Lotta Solding