Ny i Malmö men erfaren som forskare

Catrin Lammgård är orädd, nyfiken och handlingskraftig, med en stor tillförsikt till att saker och ting ordnar sig. Detta har hittills tagit henne till en rad länder, utbildningar och breddat hennes forskningsfält. Hållbarhet och logistik löper som en röd tråd genom hennes forskning, ofta i kombination med fastigheter och handel. 

– Jag är nyfiken och tycker om att möta människor, vilket driver mig framåt. Det, i kombination med mitt intresse för hållbarhet och miljö, fick mig att börja forska i slutet av 1990-talet. Att koppla hållbarhetsfrågorna till företagande och till företag som utför värdestyrda handlingar intresserar mig, säger Catrin Lammgård.

Utöver ett antal resor och utlandsvistelser, som omfattat såväl studier som undervisning och forskning, har Catrin fram till helt nyligen haft Göteborg som sin bas. Men från och med hösten 2021 bor och verkar hon i Malmö och är anställd som lektor i urbana studier på Malmö universitet.

Catrin Lammgård, Malmö universitet

Avhandling om logistik och transporter
Catrins forskarkarriär ser kort sammanfattat ut så här: Hon disputerade 2007 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med en avhandling i företagsekonomi med fokus på miljöaspekter av godstransporter. Därefter har hennes forskningsfokus varit hållbara urbana transporter, citylogistik samt handelns digitalisering och fastigheter. Utöver sina uppdrag inom akademin har hon även arbetat på Sweco, med uppdrag inom hållbara transporter.

Innan Catrin började forska läste hon en ettårig påbyggnadskurs inom journalistik, följt av några år som frilansande journalist. Hon har dessutom en mäklarutbildning i bagaget och något års yrkeserfarenhet som fastighetsmäklare. Både skrivandet och mäklarerfarenheten har kommit väl till pass, bland annat i Malmö där delar av hennes tjänst på universitet handlar om att undervisa blivande fastighetsförmedlare och fastighetsföretagare.

Vad fick dig att välja Malmö och Malmö universitet?
– Dels lockades jag av den flervetenskapliga miljö som finns på Institutionen för urbana studier och på hela universitetet. Jag ville vidareutveckla min stomme och bredda min kunskap inom fastighetsvetenskap. Jag är väldigt intresserad av fastighetsföretag och här i Malmö får jag en möjlighet att kombinera alla mina forskningsområden. Jag gillar att lära nytt och det gör jag här, varje vecka.

– Och dels gillar jag att Malmö är mindre än Göteborg. Staden är kompakt och integrerad med en öppen atmosfär som jag tycker om. Närheten till kontinenten lockade mig också!

Utöver att Catrin undervisar så har hon precis ägnat en hel del tid åt att skriva två forskningsansökningar, tillsammans med några kollegor. 

Mobilitetshubbar och innovation
– Den ena ansökan handlar om framtida mobilitetshubbar i städer. En forskning som i så fall skulle kopplas till både fastighetsbranschen och staden. Hur ska dessa hubbar se ut och hur kan vi göra dem intressanta och värdeskapande för stadens invånare? Den andra ansökan handlar om innovativa sätt att samarbeta kring individers mobilitet till och i turistbaserade rurala områden, för att stödja den regionala utvecklingen. Här vill vi lyfta frågor om både tillgänglighet och olika typer av transporter. I båda ansökningarna är användarperspektivet viktigt, säger Catrin Lammgård.

Att samarbeta med olika branscher och över sektorsgränser är något som Catrin ofta varit involverad i och är intresserad av. I Göteborg har hon deltagit i flera samarbeten mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola kring just transporttjänster. Hon har bland annat varit co-director för Northern Lead, ett kompetenscentrum som samlar ett hundratal forskare kring ämnet transporter. 

Nya arbetssätt behövs!
– När exempelvis forskare, näringsliv och det offentliga möts så har alla väldigt olika tidsperspektiv. Här tror jag att vi behöver nya samarbetsformer och nya sätt att jobba tillsammans. Vi behöver samlas kring hållbara affärsmodeller samt ett gemensamt intresse och en vilja att lyckas, säger Catrin och avslutar:

– Ett intressant stadsutvecklingsprojekt i Göteborg med nya samverkansformer är den nya hållbara stadsdelen Frihamnen på Hisingen. I processen framåt har staden, fastighetsägare och flera forskare försökt tänka kring exempelvis smarta lösningar för paket- och godsleveranser, med fokus på innovationer. Jag skulle gärna delta i liknande satsningar och projekt i Malmö. Jag är öppen för alla typer av samarbeten och samtal, det är bara att höra av sig!

Vill du kontakta Catrin Lammgård så sänd henne en e-post: catrin.lammgard@mau.se

/Lotta Solding