Ny styrelseledamot med fokus på transaktioner och långsiktig förvaltning

Martin Sääf valdes in som ny ledamot i CFFF:s styrelse vid årsmötet i juni 2022. Han arbetar som analys- och transaktionschef på Wihlborgs och vill gärna lyfta värderings- och transaktionsfrågor inom föreningen. Det långsiktiga förvaltarperspektivet ligger honom också varmt om hjärtat. 

Martin Sääf

– Förvaltningsperspektivet är starkt inom Wihlborgs och jag tror mycket på idén att driva förvaltning i egen regi. Det ligger ett stort värde i det. Wihlborgs arbetar enbart med kommersiella fastigheter, så jag är gärna med och bidrar med kunskap även inom det området, säger han och tillägger:
– Jag är också intresserad av utbildningsfrågor. Det är väldigt viktigt för oss och övriga branschaktörer att hitta rätt arbetskraft, precis som jag vet att det är viktigt för fastighetsutbildningarna att lyssna in branschens behov. Jag tror till exempel att det behövs mer hållbarhet i dagens utbildningar. Dialogen mellan branschen och akademin fungerar bra, men kan bli ännu bättre. 
Martin menar att förvaltarperspektivet eller förvaltarrollen oförtjänt fått en lite ”tråkig” stämpel. Själv ser han förvaltning av fastigheter som en viktig del för långsiktigt värdeskapande. 

Fördel förvaltning
– Att vara ny på arbetsmarknaden och börja arbeta som förvaltare har många fördelar. Du får ett stort ansvar, ofta för flera fastigheter och samarbetar med fastighetsvärdar och har samtidigt tät kontakt med många hyresgäster. Att upphandla såväl stora som små renoveringar är också en del av din vardag. Samtidigt som du har många dagliga förvaltningsfrågor att hantera, måste du också tänka långsiktigt, säger Martin Sääf.

Martin inledde dock sin egen karriär som fastighetsvärderare, något som fortfarande är en del av hans arbetsvardag.
– Jag har alltid tyckt att värdering är roligt. Jag tycker om att få diskutera och analysera fastighetsmarknaden och hur den påverkar värdet på en fastighet. Värderingsarbetet ligger till grund för Wihlborgs finansieringsarbete och är därmed en viktig del av företagets verksamhet, säger han. 

Hållbarhet och kontorsomvandling
Därefter lyfter vi blicken och övergår vi till att tala om några av fastighetsbranschens just nu mest angelägna frågor. 
– Hållbarhetsfrågor är vår högsta prioritet. Energi- och klimatomställningen är central inom Wihlborgs, precis som för övriga aktörer. Vi miljöcertifierar alla våra fastigheter och ägnar mycket tid åt att arbeta med bland annat solceller, optimering av vår drift och effektiv kylning av fastigheter. Nyproducerade fastigheter får ju ofta högsta certifiering direkt, men det allra bästa är när vi kan lyfta ett äldre hus till att bli en ”bättre produkt”. Jag tycker också att det är intressant att fundera över hur vi kan lyfta in hållbarhetsaspekterna i värderingsarbetet, säger Martin Sääf och fortsätter:
– En annan stor fråga just nu är arbetsplatsens betydelse och omvandlingen av våra kontor. Många av våra hyresgäster väljer mellan olika former av hybridlösningar, där de rekommenderar medarbetarna att arbeta på kontoret ett visst antal dagar i veckan. En utmaning i anslutning till detta är ju att vi då värmer upp stora ytor på våra kontor, utan att veta exakt hur många som ska vistas där, samtidigt som medarbetarna värmer upp sina hemmakontor. Vilket ju inte är så hållbart. 

Vad gör fastighetsbranschen intressant?
– Det Wihlborgs bygger i dag ska stå kvar om 100 år. Det innebär att vårt arbete handlar om samhällsbyggnad. Att bidra till att bygga staden och se den växa fram ger möjlighet att vara med och påverka samhället, vilket tilltalar mig.

Fakta Martin Sääf
Martin arbetar som analys- och transaktionschef på Wihlborgs, med placering i Malmö. Han är utbildad civilingenjör, från Lantmäteriprogrammet på LTH och har arbetat med fastighetsvärdering i åtta år (på ett värderingsföretag i Malmö) och även med fastighetstransaktioner på MKB. Han inledde karriären på Wihlborgs som analytiker och fick efter 1,5 år sin nuvarande tjänst.

Läs mer om Wihlborgs Fastigheter här.

/Lotta Solding