Ny utvecklingsledare på CFFF

Peter Palm, som varit CFFFs utvecklingsledare sedan 2008, lämnar nu över stafettpinnen till Karin Staffansson Pauli. Peter Palm, teknologie doktor, kommer fortsättningsvis att koncentrera sig på undervisning i fastighetsekonomi och sin forskning inom förvaltning och fastighetsmarknaden. Peter nås liksom tidigare peter.palm@mah.se . Karin Staffansson Pauli, teknisk doktor inom fastigheter och byggande, tar över som utvecklingsledare. Karin har jobbat på Malmö högskola sedan 1998 och var även med om att starta Centrum för fastighetsföretagande år 2000. Karin nås på karin.pauli@mah.se