Nystartad forskning med tät koppling till fastighetsbranschen

Caroline Wigren-Kristoferson har arbetat på Institutionen för urbana studier på Malmö universitet sedan våren 2021. Hennes fokus ligger på forskning om innovation och entreprenörskap, med koppling till fastighets- och transportbranscherna. Här berättar hon om två nystartade forskningsprojekt med just denna inriktning.

– Det pågår mycket spännande hos oss just nu och vi vill gärna arbeta tillsammans med fastighetsföretagen. Vi fick nyligen finansiering för två forskningsprojekt. Det ena handlar om hur dialog i olika former kan stärka hållbar innovation i fastighetsbolag och det andra om vad entreprenörskap och innovation kan göra för en hållbar bostadsförsörjning, säger Caroline Wigren-Kristoferson.
I projektet om dialog ingår fyra samarbetspartners: Helsingborgshem, HSB Malmö, Stena Fastigheter och Ycap, samtliga medlemmar i CFFF. Projektet inleddes nu i augusti, ska pågå till den sista maj 2024 och finansieras av KK-stiftelsen.
– Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners och undersöker hur de arbetar med dialog i dag och hur de skulle vilja att det ser ut framåt. Dialogen hos våra partners ser olika ut och kan handla om allt från enkäter till personliga samtal och möten, säger Caroline Wigren-Kristoferson och fortsätter:

Caroline Wigren-Kristoferson, professor Malmö universitet

Lära oss mer tillsammans med företagen
– Vi har ett genuint intresse av att lära oss mer om de här frågorna, tillsammans med företagen. När vi är klara ska vi ska sprida våra lärdomar, så att fler kan lära sig mer om hur vi skapar en konstruktiv dialog med de boende. För dialog är grunden till ökad hållbarhet och förändringsarbete!
Forskarna kommer att studera och följa de involverade företagen genom att se hur deras dialog med de boende ser ut samt hur olika grupper av de boende kommunicerar med varandra.
– Vi kommer att studera hur företagen tar hand om det gemensamma samt hur dialogarbetet ser ut i dag och även i morgon. Vi vill veta vilka som inkluderas i dialogen, hur de bjuds in och vilken teknik eller vilka metoder som används, säger Caroline Wigren-Kristoferson.

Goda exempel på bostadsförsörjning
Det andra projektet, om vad innovation kan göra för hållbar bostadsförsörjning, har också precis inletts och pågår fram till den sista juli 2024. Satsningen finansieras av Formas och involverar två forskare från Malmö universitet och en från Linköpings universitet. Studien är en kunskapsöversikt som ska resultera i en slags ”idékatalog” över olika praktiska exempel på innovativa lösningar för bostadsförsörjning.
– Vi kommer att beskriva flera exempel och försöka fånga deras entreprenörskaps- eller innovationsperspektiv. Exemplen kommer från hela landet och vissa är internationella. Även här är tanken att vi ska sprida och dela vår kunskap med branschen. Är det någon som vet med sig att de har genomfört en innovativ lösning när det gäller bostadsförsörjning eller vet någon annan som har det, så är det bara att höra av sig till mig.

Entreprenörskap och innovation
Caroline är företagsekonom i botten, med inriktning mot entreprenörskap och innovation. De två nämnda forskningsprojekten ligger henne med andra ord varmt om hjärtat.
– Innovation och entreprenörskap bidrar till utvecklingen av fastighetsvetenskap som ämne och till våra fastighetsutbildningar på Malmö universitet. Vi vill systematisera branschens kunskaper och sprida dem till våra studenter. Vi vill självklart också driva relevant forskning och ge våra utbildningar en vetenskaplig bas. Här tror jag att forskning i samverkan spelar en viktig roll, säger Caroline Wigren-Kristoferson och avslutar:
– Att få möjlighet att samarbeta med fastighets- och transportbranscherna var en av anledningarna till att jag sökte mig till Malmö universitet förra våren. Universitetet har en stark koppling till dessa branscher, bland annat via CFFF, och har flera utbildningar med stark branschkoppling. Och hela området är beroende av innovation och entreprenörskap.

FaktaVill du kontakta Caroline Wigren-Kristoferson kan du sända henne en e-post: caroline.wigren@mau.se

Här kan du läsa mer om Caroline och hennes forskning.