Ökat fokus på affärer med logistikfastigheter 

I begreppet logistikfastigheter möts två branscher: logistik- och fastighetsbranscherna. Fenomenet har även förenat två forskare som vill öka sin kunskap om branscherna samt förstå vilka affärsmodeller som fungerar inom e-logistik och e-handel. Möt Helgi-Valur Fridriksson och Benedikte Borgström, vid Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. 

– Jag vill få ett bättre grepp om logistikfastigheter och de branscher som finns runt dem. Jag intresserar mig också för diskussioner om hur vi kan minska klimatpåverkan på samhället. E-handel och e-logistik bjuder på både möjligheter och utmaningar som vi vill ta reda på mer om, säger Helgi-Valur Fridriksson.

– Dessutom handlar det om att förstå likheter och skillnader mellan logistik- och fastighetsbranscherna samt hur vi kan skapa kunskap om logistikfastigheter och e-handel. Båda branscherna är tjänsteproducerande men med lite olika dynamik, vilket jag tycker är spännande. De är också nätverksbranscher, med ett behov av konstant lärande och samarbete, säger Benedikte Borgström.

Helgi-Valur Fridriksson & Benedikte Borgström, Malmö universitet

Stöd från CFFF
I början av 2019 fick Helgi-Valur Fridriksson och Benedikte Fridriksson 100 000 kronor som stöd från CFFF, för att starta upp sitt forskningsprojekt om logistikfastigheter. Pengarna innebar att de förra året kunde göra en litteratursökning i ämnet och skanna av läget i branschen.

– Det här blev en jättebra möjlighet att starta upp vårt forskningsprojekt. Arbetet ledde bland annat fram till en akademisk artikel, som vi presenterade på förra årets upplaga av Malmö Real Estate Research Conference. Utifrån artikeln skrev vi sedan en forskningsansökan till KK-stiftelsen, berättar Benedikte Borgström.

Utöver att bättre försöka förstå vilka affärsmodeller som kan fungera inom den nya och starkt expanderande e-handelsbranschen, riktar sig deras forskningsintresse även åt ett annat, ganska närliggande, håll.

Automation och AI

För närvarande arbetar Helgi-Valur Fridriksson och Benedikte Borgström, tillsammans med andra forskare från Malmö universitet, på att skriva fram en ny forskningsansökan. I detta arbete vill de få kontakt med företag som är intresserade av att delta i projektet. Ambtionen är att studien ska bidra till mer effektiva logistsikkedjor för e-handel. Forskarna intresserar sig särskilt för hur kompetenser, teknik och AI kan organiseras när olika tjänsteleverantörer samarbetar för att uppnå hållbar utveckling av såväl transport som lager och distribution. Hur kan de arbetsuppgifter som automatiseras via AI få ett genomslag i förändrade affärsmodeller?

Fler företagskontakter

– Vi är mycket intresserade av att få fler och nya företagskontakter från branschen. De som är intresserade av att förstå affärsmöjligheterna inom logistikfastigheter får mer än gärna ta kontakt med oss. Det kan vara både stora och mindre aktörer, säger Helgi-Valur Fridriksson.

Benedikte Borgström fortsätter:

– Som företagare kan man delta i den här typen av projekt genom att till exempel berätta för oss var skon klämmer i olika frågor och vilka möjligheter till utveckling man ser i dagsläget. Vi forskare kan bidra med att utmana tänkesätt samt att problematisera och lyfta olika frågor. Logistikfastigheter, AI och automation är nya och spännande områden, där det behövs mer kunskap, säger hon och avslutar:

– Se oss forskare som en avancerad samtalspartner. Vår vinst av samarbetet är en bättre möjlighet att se och förstå branschen. Och som företagare är det kanske inte så dumt att bli slussad in i vår värld, där ju många av våra studenter kan vara framtida kollegor.

Fakta
Helgi-Valur Fridriksson
 är företagsekonom (har disputerat i företagsekonomi) och sociolog. Hans avhandling handlar om samarbete och interorganisatoriskt lärande mellan små och medelstora produktionsföretag. Han undervisar framför allt i strategi och entreprenörskap på Transport managementprogrammet, IT- och ekonomiprogrammet samt masterprogrammet Sustainable Development: Individual, Organisational and Network Perspectives. Han har också arbetat som inköpschef inom såväl livsmedelsbranschen som läkemedelsbranschen

Benedikte Borgström kom till Malmö universitet för tre år sedan. Även hon är disputerad företagsekonom, med en avhandling inriktad på strategier inom Volvo Cars försörjningskedja. Hon har också forskat på Chalmers, om logistik och transporter och på Copenhagen Business School, om spänningen mellan hållbarhet och pris inom vägtransporter. Som anställd på Institutionen för urbana studier på Malmö universitet är hon ansvarig för kandidatprogrammet i Transport management och en av dem som planlagt det kommande masterprogrammet Urban Business and development – Real estate and transport. Hon har också arbetat som logistikkonsult.

/Lotta Solding