Om föreningen

Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett nytt och tvärvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande i Öresundsregionen. Föreningen startades år 2000 i samverkan med fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola med syftet att skapa en dynamisk miljö där olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv möts i en utvecklande miljö.

CFFF bidrar till återföring av kunskap och kompetensutveckling för medlemmarnas medarbetare, forskare och studenter inom fastighetsföretagande vid de två lärosätena genom att erbjuda:

  • frukostmöten med aktuella teman, där erfarenheter från näringsliv och ny kunskap från forskning möts.
  • mentorsstipendium som kan sökas av medlemsföretagens medarbetare, för att utveckla den egna kompetensen och därmed förstärka organisationen där medarbetaren är anställd.
  • stipendier á 10 000 kr till de bästa examensarbetena inom fastighetsföretagande vid Malmö universitet på kandidatnivå och LTH på mastersnivå.
  • forskningsbidrag i första hand riktade mot projekt som kräver nya angreppssätt och mångvetenskap.

Styrelse

Stadgar

Medlemsföretag

Årsredovisning

Medlemsavgifter

Integritetspolicy