Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 300 kr per år och därtill kommer en årlig serviceavgift, vars storlek beror på företagets/organisationens årsomsättning och som är kopplad till basbeloppet:

årsomsättning > 100 mkr    –    1/2 basbelopp i serviceavgift

årsomsättning > 50 mkr < 100 mkr    –   1/4 basbelopp i serviceavgift

årsomsättning < 50 mkr    –   1/8 basbelopp i serviceavift