Styrelse

Ordförande
Lotta Strömgren Jönsson          

YCAP AB
lotta@ycap.se

Vice ordförande
Michael Carlsson
VD, HSB Malmö
michael.carlsson@hsb.malmo.se

Helena Bohman
Lektor, Malmö universitet
helena.bohman@mau.se

Marie Persson
VD, Volito Fastigheter AB
marie.persson@volito.se

Stefan Olander
Tekn. dr., Lunds Tekniska Högskola
stefan.olander@bekon.lth.se

Erik Sjöstedt
Affärsområdeschef handel, Vasakronan
eric.sjostedt@vasakronan.se

Unni Sollbe
VD, Stena Fastigheter
unni.solbe@stena.com

Sofia Tholérus
Affärsutvecklare Vårdboende, Ikano Bostad
sofia.tholerus@ikanobostad.se

Martin Sääf
Analys- och transaktionschef, Wilbhorgs Fastigheter AB
martin.saaf@wihlborgs.se

Valberedning:
Jarl Olsson, Catella
Kjell Åkesson, Stena Fastigheter