Styrelse

Ordförande
Lotta Strömgren Jönsson          

YCAP AB
lotta@ycap.se

Vice ordförande
Michael Carlsson
VD, HSB Malmö
michael.carlsson@hsb.malmo.se

Helena Bohman
Lektor, Malmö universitet
helena.bohman@mau.se

Jenny Moberg
Analyschef, Wilhborgs Fastigheter AB
jenny.moberg@wihlborgs.se

Stefan Olander
Tekn. dr., Lunds Tekniska Högskola
stefan.olander@bekon.lth.se

Erik Sjöstedt
Affärsområdeschef handel, Vasakronan
eric.sjostedt@vasakronan.se

Unni Sollbe
VD, Stena Fastigheter
unni.solbe@stena.com

Sofia Tholérus
Affärsutvecklare Vårdboende, Ikano Bostad
sofia.tholerus@ikanobostad.se

Daniel Bertland
VD Dafej Invest AB
a@b.se

Valberedning:
Jarl Olsson, Catella
Kjell Åkesson, Stena Fastigheter