Om kompetens och digitalisering på Business Arena

Tillsammans med med KTH, LTH och Chalmers lyfte Malmö universitet och Centrum för Fastighetsföretagande utmaningarna som våra städer står inför i och med den snabba digitala utvecklingen på Business Arena i Malmö den 2 april.

I en gemensam monter bjöd akademin in fastighetsbranschen till samverkan kring forskning. Hur löser vi stadens flöden av varor, människor och betalningsmedel var frågan som ställdes både via mentimeterundersökning i montern och under det

Deltagare vid Business Arena Malmö med studenter från både LTH och Malmö unfersitet.

gemensamma seminariet, lett av Helena Bohman, lektor i nationalekonomi vid Malmö universitet. De som deltog i seminariet var Klas Hjort, biträdande universitetslektor och Daniel Hellström, docent, båda på Packaging Logistics,  LTH, John Hultén, föreståndare, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Carin Rehncrona, doktorand, institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

I en paneldebatt om det ökande kompetensbehovet i samhällsbyggnadssektorn deltog Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig för programmet Fastighetsföretagande vid Malmö universitet.