Om kompetens, stadsutveckling och bostadspolitik på Business Arena

Deltagare vid Business Arena Malmö med Sofia Petersson Kell och Sara Lofthammar, studdenter vid LTH, och Frida Wahlberg och Jonas Palmqvist, studenter vid Malmö universitet

 

Tillsammans med med KTH, LTH och Chalmers lyfte Malmö universitet och Centrum för Fastighetsföretagande utmaningarna som våra städer står inför i och med den snabba digitala utvecklingen på Business Arena i Malmö den 2 april.

I en gemensam monter bjöd akademin in fastighetsbranschen till samverkan kring forskning. Hur löser vi stadens flöden av varor, människor och betalningsmedel var frågan som ställdes både via mentimeterundersökning i montern och under detgemensamma seminariet, lett av Helena Bohman,lektor i nationalekonomi vid Malmö universitet. De som deltog i seminariet var Klas Hjort, biträdande universitetslektor och Daniel Hellström, docent, båda på Packaging Logistics,  LTH, John Hultén, föreståndare, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Carin Rehncrona, doktorand, institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

I en paneldebatt om det ökande kompetensbehovet i samhällsbyggnadssektorn deltog Ann-Charlotte Lyvall, programansvarig för programmet Fastighetsföretagande vid Malmö universitet.

Helena Bohman, lektor Malmö universitet

Daniel Hellström, docent LTH

Carin Rehncrona, doktorand LTH

Klas Hjort, biträdande universitetslektor LTH