Om konsten att läsa samtiden och ligga steget före

Det är inte vad du gör utan hur du gör det, som avgör hur ditt företag klarar strukturella samhällsförändringar. Det var ett av budskapen i Ari Kokkos föreläsning på Malmö Real Estate Research Conference, den 17–18 maj.

Ari Kokko är professor vid Institutionen för International Economics and Management vid Copenhagen Business School, där han är chef för Asia Research Centre. Han ser med andra ord på fastighetsbranschen med en utomståendes ögon, men menade att de strukturella förändringar som han var inbjuden för att prata om påverkar alla, oavsett bransch.

Arik Kokko, Copenhagen Business School

– Förändringar när det gäller tillväxt, inkomster, löneutveckling och arbetsförhållanden i exempelvis Kina eller USA är i dag sådant som påverkar oss alla. Teknik och geografi har också betydelse. En fråga att fundera över är hur vår förståelse för strukturella förändringar har förändrats över tid, sa Ari Kokko inledningsvis.

Via olika exempel berättade han sedan om hur vi oftast brukar beskriva vår värld och de förändringar som sker i den. Ari Kokko menade att urbanisering och industrialisering, internationell handel samt pengaflöde är tre vanliga ingångar för att beskriva vår samtid och många av de samhällsförändringar som vi hittills upplevt.

Urbanisering drivkraft
– Urbanisering har ofta setts som en viktig drivkraft till industrialisering och som en förklaring till varför många människor och arbetstillfällen har koncentrerats till vissa platser. Ett ökat flöde av arbetskraft leder dock inte nödvändigtvis till högre löner, menade Ari Kokko.

– För den som har ett tillräckligt dåligt utgångsläge kan det ändå vara intressant att flytta in till en stad, även om både boende och arbete sker under knappa förhållanden, sa Ari Kokko.

När det gäller industriell handel menade han att specialiseringen har blivit allt tydligare och att fokus ett tag har legat på vissa sektorer och geografiska områden. Kina är exempelvis på uppgång just nu. Pengaflödet, i form av utländska direkta investeringar, följer ofta vissa mönster, med en tydlig utveckling från investeringar i kläder och stål till att i dag snarare handla om investeringar i högteknologiska produkter.

– Den här typen av strukturella förändringar, i form av industrialisering, specialisering och ökat välstånd driver utvecklingen framåt. Som företagare gäller det att följa utvecklingen och gärna ligga steget före. Att ha koll på industriella strukturer, industriers lokalisering samt exportmöjligheter och handelsmönster kan absolut ge försprång, sa Ari Kokko och fortsatte:

Globala värdekedjor
– Den förändring som är på gång i dag är att allt i en produktionskedja inte längre nödvändigtvis finns på samma geografiska plats. Värdekedjorna är globala. Produktionen sker kanske i Asien medan designen sker i väst. Detta är ett faktum som påverkar oss alla, oavsett sektor och bransch. Industrierna eller företagen kanske stannar på din ort, medan olika aktiviteter inom företaget flyttar.

Ari Kokko berättade att sedan lågkonjunkturen 1992–1993 har arbetsmarknaden gått åt många olika håll. De personer med grundskoleexamen som högsta examen klarar sig hyfsat på arbetsmarknaden, medan de med gymnasieexamen har det svårare. De som däremot har en examen från högre utbildning går det generellt bra för.

– Förväntad automatisering är en stor makrotrend. Artificiell intelligens, automatisering och ”big data” kan bland annat leda till att arbetstillfällen inom kundservice försvinner. Hur regionens struktur ser ur är också avgörande. Om många jobb i en och samma region är i riskzonen på grund av automatisering, så påverkar det hela regionen. Så, var vi är i dag har betydelse för vart vi kan gå och vad vi kan göra i framtiden, sa Ari Kokko.

Länkar mellan handel och industri
Det som kan avgöra hur en region klarar sig kan till exempel också vara hur starka banden är mellan handelsföretag och industrier. Att det finns företag i ”besläktade” branscher kan underlätta diversifiering och expansion till närliggande branscher.

– Det gäller att se till alla säljaktörer i hela kedjan. Från att vi har haft en blick på sektorer och industrier tror jag att företag och individer blir allt mer intressanta. Utbildningspolitik och regionalpolitik är framtida intressanta drivkrafter för hur det går för oss. Om det är så att artificiell intelligens och digitalisering är viktiga påverkansfaktorer behöver vi alltså fundera över hur vi ska anpassa oss till detta, sa Ari Kokko och avslutade:

– Strukturella förändringar driver fortfarande utvecklingen, men i dag på ett annorlunda vis. Det är inte vad du gör utan hur du gör det, som avgör din framtid, samt vad du kan göra istället.